אישיות: תיאוריה ומחקר – סיכומים

להלן תמצאו אסופת סיכומים של הקורס "אישיות: תיאוריה ומחקר" של האוניברסיטה הפתוחה (10269). הקורס עוסק בתחום הפסיכולוגיה של האישיות, כאשר אישיות היא מכלול המרכיבים הנרכשים או המולדים שמעצבים את מי שאנחנו ומכתיבים את האופן שבו נתנהג בסיטואציות שונות. הקורס כולל דיון בתיאוריות אישיות שנות המבקשות להסביר את האופן שבו אופי האדם נבנה ופועל. הקורס סוקר זרמים וגישות שונות ואת המחלוקות בניהם וכן מציע הכרות עם שיטות מחקר ומדידה בתחום של תיאוריות אישיות.

אוסף הסיכומים להלן הוא חלק ממערך הסיכומים בפסיכולוגיה באתר וכן מאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה.

בכל אחד מהעמודים להלן תמצאו דיון מסודר ומתומצת באחד מפריטי הלימוד של הקורס "אישיות:תיאוריה ומחקר". בכל עמוד סיכום תמצאו גם קישורים לעמודי סיכום או עמודי מאמרים אחרים המבארים או מרחיבים על נקודה מסוימת, מה שמאפשר לימוד מלא ואינטואטיבי.

סיכומים בקורס "אישיות: תיאוריה ומחקר"

יחידה 1: מונחים והגדרות 

יחידה 2: תיאוריות אישיות דינמיות

תיאורית האישיות הפסיכואנליטית של פרויד

המודל הטופוגרפי של פרויד

המודל הסטרוקטורלי של פרויד

המודל הדינמי של פרויד

מודל ההתפתחות הפסיכוסקסואלית של פרויד

פסיכופתולוגיה בתיאוריה של פרויד

מטרת הטיפול ושיטותיו על פי פרויד

הערכה, ביקורת ומחקר אמפיריה של תיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד

הפסיכולוגיה האנליטית של יונג

הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר

אנה פרויד והפסיכולוגיה של האני

האני כישות עצמאית: היינץ הרטמן, רוברט וייט ומרגרט מאהלר

אריק אריקסון – האני המתפתח וגיבוש הזהות בהקשר החברתי

הפסיכואנליזה של קארן הורני 

אריך פרום – גישה בינאישית חברתית לשאלת החופש

הארי סטאק סאליבן – גישה בינאישית חברתית להתפתחות

תיאורית יחסי אובייקט

מלאני קליין – יחסי אובייקט כמעצבי אישיות

רונלד פרברן – כישלון יחסי אוביקט והאישיות הסכיזואידית

דונלד ויניקוט – יחסי אובייקט כהסתגלות למציאות

יחידה 3: תיאוריות אישיות ביהביוריסטיות וקוגניטיביות

הפסיכולוגיה הביהביוריסטית של סקינר

תאוריית החיזוקים של דולרד ומילר

תיאורית הלמידה החברתית – קוגניטיבית של בנדורה

תיאורית הלמידה החברתית של רוטר

עקרונות ביהביוריסטים – קוגניטיביים ביישום הקליני

יחידה 4: תיאוריות אישיות אקזיסטנציאליסטיות והומניסטיות

הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית של מרטין היידגר

הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית של רונלד לאינג

הפסיכולוגיה של ויקטור פרנקל (ציטוטים של ויקטור פרנקל)

פסיכולוגיות האישיות של קרל רוג'רס

אברהם מאסלו ותיאורית ההגשמה העצמית

יחידה 5: עקרונות ושיטות בהערכת האישיות ובמדידתה

קריטריונים לטיבם של מבחני אישיות: מהימנות ותוקף

הערכה ומדידה של אישיות

יחידה 6: מחקר האישיות 

סמכותנות

מושג העצמי

אישיות, תיאוריה ומחקר – סיכום קורס בפסיכולוגיה של האישיות של האוניברסיטה הפתוחה

12 ציטוטים יפים של דונלד ויניקוט על משחק, עצמי ויצירתיות

חמש תיאוריות מנהיגות קלאסיות

חמש תיאוריות קלאסיות שמנסות להסביר מהי מנהיגות ומה הופך אדם למנהיג. האם מנהיגות היא תכונה מיוחדת, הקשר מסוים, תלות או עניין של כוח?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: