כיצד מתפתחת זהות? גישות לחקר הזהות ותהליך החיברות – סיכום

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה: כיצד מתפתחת זהות? גישות לחקר הזהות ותהליך החיברות

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה

אחת השאלות החשובות ששואלת הסוציולוגיה לגבי זהות ותהליך החיברות (ראה סיכום מורחב בקישור) היא הדרך שבה מתפתחת זהות והאופן שבו עוד תהליך החיברות. כמובן שגישות שונות בסוציולוגיה נותנות תשובות שונות על השאלה הזו (לרקע ראה גישות בסוציולוגיה)

גישות תיאורטיות לתהליך החיברות

  • הגישה הפונקציונליסטית

הגישה הפונקציונליסטית רואה את תהליך החיברות בעיקר כתהליך למידה של תפקידים חברתיים, המכשיר חברים עתידיים בחברה.

ע"פ הגישה הפונקציונליסטית החיברות משרתת את החברה ע"י העברת התרבות מדור לדור, שמירה על הסדר החברתי כפונקציה של קונפורמיות לערכים, לנורמות, לסטטוסים ולתפקידים שבני האדם בחברה התאימו את עצמם אליהם.

להרחבה ראה: סוציאליזציה פונקציונליסטית.

  • גישת האינטראקציה הסימבולית

גישת האינטראקציה הסימבולית רואה את תהליך החיברות כתהליך של יצירת הדימוי העצמי או התפיסה העצמית של היחיד.

בתהליך החברות, מגבש היחיד את זהותו באופן פעיל, תהליך החיברות הוא למעשה המרה של הפיקוח החברתי (באמצעות סוכני חברות) בעזרת פיקוח פנימי, שהוא למעשה הפנמת התנהגות. תהליך החברות מתרחש דרך למידה והשפעה חברתית (חיקוי, חיזוק, משחק תפקידים, השוואה חברתית..).

התהליך החשוב ביותר של החיברות בעיני הסוציולוגים הוא הערכה רפלקטיבית. הערכה זו פירושה שאנו תופסים את עצמנו כפי שאנו חושבים שאחרים חושבים ובעיקר אחרים משמעותיים תופסים ומעריכים אותנו.

אחת התוצאות ע"פ גישה זו היא "תיאוריית התיוג" כלומר, אנשים עשויים לחשוב על עצמם במונחי התוויות המיוחסת להם, אפילו אם אין לכך בסיס בגלל תגובותיהם של האחרים כלפיהם.

להרחבה ראה סוציאליזציה בגישה האינטראקציונית.

"האני במראה"

לפי התיאוריה של קולי, העצמי מתפתח בתהליך חברתי בין שלושה שלבים:

  1. אנו תופסים כיצד האחרים תופסים את התנהגותנו
  2. אנו תופסים מהו שיפוטם של האחרים לגבי התנהגותנו
  3. אנו מעריכים את התנהגותנו בהתאם לתגובות האחרים כלפיה.

וכפי שמקובל להציג את גישתו של קולי – האדם אינו מה שהוא חושב שהוא, הוא גם אינו מה שאחרים חושבים שהוא.

האדם הוא מה שהוא חושב שאחרים חושבים שהוא.

בנוסף, התפתחותה של הזהות ותהליך החיברות תלויים לא פעם בפעולתם של סוכני חיברות. כמו כן, פעולות של תהליך החיברות תלויה גם במטרות שלו. לדוגמא למחקר אודות תהליכי חיברות פנו לסיכום המאמר: "החידה הסינגפורית"

ראה סיכומים נוספים להעשרה:

סוציאליזציה והבניית הזהות

סוציאליזציה בגישת ההבניה החברתית

עוד דברים מעניינים: