סוכני חיברות בסוציולוגיה

מה הם סוכני חיברות

בתהליך החיברות מעורבים גורמים שונים, יחידים וקבוצות. כל הגורמים התורמים להעברת תהליך החיברות מכונים "סוכני חיברות" – מתווכים בין האדם לחברה ומלמדים את האדם כיצד להתנהג ולפעול בחברה.

היחיד נדרש ללמידה רבה כדי שיהיה מסוגל לתפקד כנדרש בחברה. בחברה המודרנית, היחיד נדרש לכמות למידה שהיא רבה יותר מאשר חברה פשוטה ומעוטת טכנולוגיה. בחברה זו קיימות מסגרות רבות יותר הממלאות תפקיד חשוב זה של חיברות בהשוואה לחברה פשוטה.

סוכני החיברות החשובים ביותר בחברה המודרנית הם: המשפחה, גני הילדים ובתי הספר, קבוצת השווים והתקשורת.

  • סוכן חיברות ראשוני– הוא דמות או קבוצה משמעותית בתהליך החיברות, אך האחראית לעיצובה הבסיסית של הזהות, תוך התייחסות למכלול תחומי החיים. הדוגמה הרווחת לסוכן חיברות ראשוני היא המשפחה. עם זאת יש מקרים אחרים המשמשים סוכן חיברות ראשוני, למשל, מפקד אישי בצבא או "משפיע".
  • סוכן חיברות משני– גורם בהליך החיברות, האחראי לעיצוב תחום ספציפי לזהות, למשל, מקום עבודה, צבא, תנועת נוער וכו' .

המשפחה כסוכן חיברות

החיברות של היחיד מתחיל במשפחה. המשפחה היא קבוצה קטנה, שבה ניתן לקיים מעקב ופיקוח על תהליך החיברות, היחסים הם אינטנסיביים, אינטימיים, ראשוניים.

החיברות במשפחה נותנת עדיפות רבה יותר לפרט להתפתחותו והצלחתו האישית, חיברות להישגיות, חיברות מגדרית (חלוקת התפקידים בהתאם לתפיסות מגדריות תרבותיות במשפחה) וחיברות לסטטוסים חברתיים, כלומר לימוד הנורמות החברתיות המצופות בסביבות חברתיות שונות. המשפחה משפיעה גם על בחירת סוכני החיברות האחרים באופן ישיר או עקיף כמו, מטפלים, מורים, עיתונים וכד'. בתהליך החיברות המשפחה גם מבצעת "הצבה חברתית" ובו הפרט לומד על שיוכו מבחינת דת, לאום, עדה, מעמד חברתי-כלכלי מסוים. למרות שיחסית לחברה מסורתית, בחברה מודרנית יש יותר מקום לניעות חברתיות והאדם נשפט ע"פ הסטטוסים ההישגיים שלו יותר מהשיוכיים שלו.

המשפחה גם קובעת את השקפותיהם הפוליטיות והכיוון המקצועי של הילדים  באמצעות חיברות מטרים. חיברות מטרים – הכנה והכשרה לקראת תפקידים בוגרים.

להורים בני תרבויות שונות וסטטוס כלכלי שונה יש בדרך כלל תפיסות שונות. ההורים משפיעים על הילדים גם באופן ישיר וגם באופן עקיף (לדוגמא בעצם בחירתם לגור בשכונת מגורים מסוימת הם מפגישים את הילד עם חברת ילדים מאותה שכונה). בחברה המסורתית המתבגר עובר בתוך משפחתו את ההכשרה למקצוע, לעומת זאת בחברה המודרנית נוספים ארגונים פורמליים למשפחה המעבירים את הפרט חיברות מטרים לתפקידים בוגרים. אך, עדיין למשפחה תפקיד משמעותי משום שהיא האחראית להטמיע בילדיה את השאיפות המקצועיות, החברתיות והלימודיות הרצויות.

במחקרים נמצא, למשל, שהורים בני מעמד העובדים הנוטים לפתח אצל ילדיהם רמת שאיפה נמוכה מקצועית וחברתית, ותכונות של קונפורמיות וצייתנות. לעומתם נמצא שילדי המנהלים ובעלי מקצועות חופשיים נוטים לפתח תכונות של שיקול דעת, עצמאות ורמת שאיפות גבוהה.

בחברה המודרנית בגלל שעות העבודה הרבות, מלבד המשפחה קיימים סוכני חיברות נוספים כמו מטפלת, אמצעי התקשורת, גנים וכד'. לעומת המשפחה המסורתית שבה יש מעט סוכני חיברות המעבירים בדרך כלל את אותם המסרים.

במשפחה הפוסט-מודרנית בה ערך השוויון, הדמוקרטיה והאינדיבידואליזציה הם משמעותיים, כל אחד מההורים רוצה לממש את עצמו ולפתח קריירה, חל טשטוש ביחסי הסמכות וההיררכיה בין הילדים להוריהם ולכן חל פיחות בהשפעתם של ההורים כסוכני חיברות. יחד עם זאת בגלל השכלת הנשים ועבודתן מתוך הבית חל שוב שינוי על תהליך החיברות של הילד.

לסיכום: ראוי להדגיש כי אופייה המורכב והמשתנה של החברה המודרנית גרום לכך שחרף ההשפעה הרבה של המשפחה בתהליך החיברות, במקרים לא מעטים עשוי להתגלות פער בין השקפות העולם של ההורים ועמדותיהם לאלה של ילדיהם.

בית הספר כסוכן חיברות

תפקידיו של בית הספר כסוכן חיברות בשני רבדים עיקריים, פורמלי ובלתי פורמלי:

  1. חיברות להישגיות ע"י תגמול הישגים ועידוד תחרות בין התלמידים. (לא פורמלי).
  2. חיברות לעצמאות והפחתת התלות במשפחה- ביה"ס נותן משימות שהפרט מתמודד עמן בתפקידו כתלמיד. (לא פורמלי).
  3. חיברות אוניברסלית -חינוך לערכים המקובלים בחברה כמו שוויון, דמוקרטיה וחירות. (פורמלי).
  4. חיברות להשתלבות בקבוצת השווים- ביה"ס הוא סביבה חברתית להשגת מטרה זו על ידי המשימות הפורמליות שהוא מטיל ובאמצעות הפעילויות הבלתי פורמליות המתרחשות בו, כגון ההפסקות. (פורמלי ולא פורמלי).
  5. חיברות לסטטוסים חברתיים שונים- מגדריים, מקצועיים ואזרחיים (לא פורמלי).

קבוצת השווים כסוכני חיברות

קבוצת השווים משפיעה על סגנון בילוי, סגנון לבוש וכו' .

קבוצת השווים מאופיינת ביחסים ישירים ובלתי פורמליים היוצרים קרבה רבה והשפעה הדדית גדולה, ומקיימים תרבות משנה של נעורים.

מבחינה פסיכולוגית המתבגר תובע לעצמו יותר עצמאות, כדי לגבש את זהותו כזהות נפרדת מובחנת ועצמאית מזו של הוריו, הוא חייב להיפרד מהם ולהתרחק מהם. לכן הוא מתנתק מהמסגרת המשפחתית ההורית והקבוצה המשמעותית ביותר עבורו בשלב זה זוהי קבוצת השווים.

הדימוי העצמי והחברתי של הנער/ה מושפע מהסטטוסים והתפקידים שלו בקבוצת השווים (מקובל, לא מקובל, פופולרי, מצחיק, משעמם).

הערכים והעמדות שהוא מאמץ לעצמו הם אלה שמקובלים בחברת השווים.

נורמות ההתנהגות שהוא מאמץ לעצמו הם אלה שמקובלים בחברת השווים- יש נטייה חזקה מאוד לקונפורמיות דווקא בגלל העדר הביטחון העצמי והדימוי העצמי השביר.

בחיברות דמוקרטיות, קבוצת השווים שבהן חבר היחיד הן רבות ומגוונות יותר בערכיהן ובנורמות שלהן מקבוצות השווים של הצעירים בחיברות הלא דמוקרטיות.

במה שונה החיברות בקבוצת השווים לעומת החיברות בקבוצת המשפחה?

קבוצת השווים שונה מהמשפחה: בקבוצת השווים, היחסים הם שווי כוחות ובמשפחה, הילד תלוי בהוריו. בקבוצת השווים, המתבגר יכול לדבר עם חבריו על כל נושא שיתחשק לו ובמשפחה, הוא מתבייש. המתבגר ניצב פעמים רבות בדילמה האם לציית למשפחה כסוכנת חיברות או האם לציית לקבוצת השווים. קבוצת השווים מסייעת למתבגר לסיים את תקופת תלותו במבוגרים. קבוצת השווים משפיעה על המתבגר בתחומים כגון: סגנון לבוש וסוגי מוסיקה והמשפחה משפיעה על המתבגר בתחומים כגון: תכנון המשך לימודים, תכנון קריירה ועוד.

אמצעי תקשורת המוניים כסוכן חיברות

בחברה המודרנית קיים סוכן חיברות מסוג מיוחד שהשפעתו על צעירים ובוגרים היא רבת עוצמה והוא, כלי התקשורת למיניהם (תקשורת המונים):

קולנוע, שבועונים ועיתונים, רדיו, אינטרנט, טלוויזיה ועוד..

הטלוויזיה מעצם טבעה משרתת מגמות של קונפורמיות אחידות ובינוניות שכן היא מלמדת את הציבור מה הוא "המקרר הנכון" "המשקה הטעים" ו"הרכב המהיר ביותר".

כך מונחלת באמצעותה תמונת עולם חד-ממדית, נעדרת ספקות או תהיות אודות המציאות, והאדם הופך להיות יצור חד-ממדי הנוהג להתחבר ערב ערב אל הטלוויזיה וכל פעילותינו מסתכמות בלחיצה על השלט הרחוק.

ההשפעות השליליות מסוכנות בעיקר לילדים ובני נוער בעיקר בחשיפתם לתכנים מבוגרים הכוללים אלימות פיזית, מילולית, פיגועי טרור וכו'.

טבלת סוכני חיברות

שלב / תקופהסוכני חיברות מרכזייםמשימות חיברות מרכזיות
ילדותמשפחה, גננת, מטפלתלימוד השפה, חינוך לניקיון, הכנה לשלב הבא, לימוד ערכים ונורמות חברתיות מרכזיות, חינוך לתפקידי המין והמגדר, לימוד יחסים חברתיים ויחסי סמכות.
נעוריםקבוצת השווים, בית ספרלימוד תפקידי המבוגר, קבלת סמכויות בהדרגה, לימוד ערכים ונורמות חברתיות מרכזיות, חינוך לתפקידי מין ומגדר, למידת מיומנויות, ידע בסיסי מבית ספר כהכנה ללימודים מתמחים בהמשך.
בגרותסוכני חיברות שונים כמו בני משפחה ושותפי תפקיד במקום העבודה.לימוד תפקידים שונים במשפחה, בעבודה ובחיים הציבוריים.
זקנהקבוצת השווים, ילדי הזקןחיברות לתפקידי הזקן, הכנה למוות

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה

עוד דברים מעניינים: