סיכומים בסוציולוגיה: גישות תיאורטיות (פונקציונלית, מאקרו, אינטראקציה סימבולית)

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה: גישות תיאורטיות בסוציולוגיה (פונקציונלית, מאקרו, אינטראקציה סימבולית)

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה.

בסוציולוגיה ישנן מספר גישות תיאורטיות עיקריות לחקר החברה והאופן שבו היא פועלת:

הגישה הפונקציונלית (מאקרו)

הגישה הפונקציונלית (או פונקציונליסטית) בסוציולוגיה רואה בחברה מבנה המרוכב מחלקים שונים, החלקים פועלים יחד ותורמים ליציבות החברה (כמו איברי גופו של האדם שלכל אחד מהם תפקיד בשמירת יציבותו של הגוף כולו). גישה זו רואה את החברה כהרמונית מכיוון שיש בה הסכמה על הערכים ונורמות הבסיסים.

ביקורת על הגישה הפונקציונלית: נקודת הביקורת המרכזית כלפי הגישה הפונקציונליסטית היא שגישה זו מתקשה להסביר שינויים חברתיים. התמקדותה ביציבות ובהמשכיות חברתית עשויה להביא להתעלמות ממתחים ומקונפליקטים חברתיים.

מושגים בגישה:

פונקציה – תפקיד או תועלת של מרכיב חברתי.

פונקציונלי – מרכיב התורם למערכת.

דיס פונקציונלי – מרכיב המשבש את המערכת.

א-פונקציונלי – מרכיב אשר אינו תורם למערכת.

פונקציות גלויות – תוצאות מכוונות של הסדר החברתי. למשל: הפונקציה הגלויה של סדר פסח הוא לציין את יציאת מצרים.

פונקציות סמויות – תוצאות לא מכוונות של המבנה החברתי. למשל: הפונקציה הסמויה של סדר פסח היא ליכוד המשפחה.

ראה הרחבה אודות פונקציונליזם בסוציולוגיה

גישת הקונפליקט (מאקרו)

גישת הקונפליקט הרואה את החברה כזירה של מאבקים על משאבים נדירים כמו כוח ושליטה. למשל- מאבק בין גברים לנשים, בין עשירים לעניים וכו'.

ביקורת על הגישה: הביקורת כלפי גישת הקונפליקט משקפת את ההבדל בינה לבין הגישה הפונקציונליסטית – מבקריה טוענים שהיא מדגישה יתר על המידה את הקונפליקטים החברתיים ולכן מתקשה להסביר יציבות והמשכיות חברתית.

מושגים בגישה: מאבק, יחסי כוח, אי שיוויון, שליטה ושינוי חברתי, כדי לנתח את המבנה החברתי.

ראה הרחבה אודות גישת הקונפליקט אצל קרל מרקס וכן סיכום אודות גישת הקונפליקט באנתרופולוגיה (דומה לסוציולוגיה)

גישת האינטראקציה הסימבולית (מיקרו)

גישת האינטראקציה הסימבולית מתמקדת ביחסיי הגומלין במישור המיקרו, בפרשנות שאנשים מעניקים למציאות, בסמלים ובהגדרות מצב משותפות.

ביקורת על הגישה: שהיא מתעלמת מהתמודדות עם מצבים של קונצנזוס, לכידות, יציבות ואינטגרציה של מרכיבי התרבות השונים.

מושגי הגישה:

הגדרת מצב משותפת- פירוש מצב חברתי באופן זהה ע"י קבוצת אנשים, התורם ליצירת אינטראקציה חברתית יעילה. למשל: בהישמע הצלצול התלמידים נכנסים לכיתה.

אינטראקציה – יחסי גומלין בין אנשים.

סימבולית – סמלית, המבוססת על הענקת משמעות לסמל בתרבות מסוימת.

ראה הרחבה אודות אינטראקציה סימבולית וכן הסבר וסיכום נוסף אודות גישת האינטראקציה הסימבולית בחקר התרבות

לדעת עוד:

מהי פאניקה מוסרית ואיך היא שווה הרבה כסף?

בין קונפורמיות והגמוניה

16 ציטוטים חזקים על שינוי

מהו שינוי? איך משתנים או איך מתמודדים עם שינוי בלתי נמנע? כמה ציטוטים מעוררי השראה ומחשבה על שינוי

עוד דברים מעניינים: