מבוא לסוציולוגיה: סוציאליזציה בגישת ההבניה החברתית

מבוא לסוציולוגיה: סוציאליזציה בגישת ההבניה החברתית

ראה: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

גישת ההבניה החברתית

  • מסוציאליזציה כחלק מתהליך מיסוד = הפנמה – לסיות בהבניה של זהויות. – יש לנו מעבר מתפיסה של סוציאליזציה כחלק מתהליך המיסוד (כלומר, בשלבים הראשונים ברגר ולקמן אומרים שהחשיבה הבסיסית היא שתהליך הסוציאלזיציה היא חלק מתהליך המיסוד, זהו חלק מתהליך האובייקטיביזציה).
  • מהי המשמעות החברתית של הקטגוריה החברתית? כיצד המשמעות הזו נוצרת? כיצד היא משתנה? כיצד משתנה המובן מאליו הקשור בקטגוריה אליה אנחנו משתייכים?בשנים האחרונות יש דיון שנגזר מגישת ההבניה החברתית של המציאות ועובר לדון בהבניה של זהויות, לא מדובר בהבניה של הזהות של העצמי, והדיון המאוחר יותר בתוך הגישה ההבנייתית הקונסטרוקטוביסטית דן באיך נוצרת ומיוחסת משמעות חברתית, כמעט מוסכמת, לקבוצה מסויימת. השאלה של גישת ההבנייה החברתית של המציאות בסוגיית הזהויות תשאל מהי המשמעות החברתית של הקטגוריה/של מאפיין. איך המשמעות הזו נוצרת? איך היא תשתנה/משתנה המשמעות החברתית של קטגוריות? וכו'. גישת ההבנייה החברתית של המציאות כאשר היא באה לעסוק בסוגיות של זהות היא לא מתעניינת באיך הזהות של יחידים נוצרת אלא היא מתעניינת בהענקת המשמעות החברתית לקטגוריה הזהותית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: