סיכום מאמר בסוציולוגיה: החידה הסינגפורית \ וימן ונבו

סיכומים מאמר לבגרות בסוציולוגיה: החידה הסינגפורית \ וימן ונבו

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה

באמצעות ספרם של גבי וימן וברוך נבו המתאר את החברה הסינגפורית אפשר ללמוד על הקשר בין חיברות לבין תרבות.סינגפור, מדינת-אי קטנה יחסית במזרח אסיה, מעוררת השתאות. הערך המרכזי הוא הישגיות תחרותית, והוא מוטמע באמצעים מגוונים ועל ידי כל סוכני החיברות. מגיל רך ישנו חינוך למצוינות, ולצד טיפוח האינדיבידואליזם וההישגיות, ישנה הדגשה של תרומה לחברה.

המשטר דיקטטורי, אסורה ביקורת על המשטר בכל צורה שהיא והחינוך מכוון לצייתנות עיוורת. החוקים נוקשים והאכיפה קפדנית. להלן כמה דוגמאות: אסור למכור מסטיקים או לעשן במקומות ציבוריים, העונש על סחר בסמים הוא מוות.

תלמידי סינגפור מגיעים למקום הראשון בעולם בתחרויות בין-לאומיות במתמטיקה ובמדעים. ההשקעה בחינוך אדירה ומעודדת הצטיינות. המצטיינים בלימודים נשלחים ללמוד באוניברסיטאות הטובות בעולם ומיועדים לתפוס את עמדות המפח במדינה. גם הישגיה הכלכליים של המדינה מרשימים.

יישום המאמר על מטרות תהליך החיברות:

  1. הנחלת התרבות מדור לדור: החינוך הסינגפורי קפדני ובו ישנה התייחסות נוקשה ביותר לכל חוק או נורמה. אין העלמת עין או התחשבות בנסיבות מקלות. באופן זה לא חלים כמעט שינויים ואין תמורות בסביבה החברתית ובמערכת התרבותית
  2. שיבוץ הפרט במבנה החברתי: המערכת החינוכית מזהה כישורים בקרב תלמידים, ובהיותה מערכת ממיינת היא מפנה תלמידים להמשך לימודים או העסקה בהתאם לכישוריהם הדיפרנציאליים.
  3. פיקוח חברתי: הפיקוח מופעל באמצעות סוכני החיברות המרכזיים: המדינה, מערכת החינוך ואמצעי תקשורת. מופעלות סנקציות פורמליות ובלתי פורמליות.

 

 

 

עוד דברים מעניינים: