סיכום בסוציולוגיה: המטרות של תהליך החיברות

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה: המטרות של תהליך החיברות

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה

לתהליך החיברות יש מספר מטרות:

הנחלת התרבות מדור לדור– תהליך החיברות מאפשר העברה של נורמות, ערכים, אמונות, שפה וסמלים באמצעות סוכני החיברות. תפקיד זה של תהליך החיברות מסביר כיצד מאפיינים תרבותיים שומרים על ציביונם במשך דורות.

מנק' מבט של החברה: הנחלת התרבות לדור הבא מבטיחה המשכיות, יציבות וסדר חברתי.

לפי הגישה הפונקציונליסטית מרכיבי התרבות שמעניקים תרומה חיובית לחברה, הם אלו שישתמרו מדור לדור.

מנק' מבט של הפרט: לימוד התרבות ומאפייניה מחזק את זיקתו ליחידות השתייכות.

ע"פ תפיסה זו, האדם "המחוברת" מקבל מענה לצרכים אקספרסיביים ואינסטרומנטליים.

פונקציה זו יכולה להסביר תופעות שונות כגון, נשואים אנדוגמיים, גאווה לאומית, בחירת בית ספר או מקום מגורים.

לפי הגישה הסימבולית ההעברה התרבותית מתרחשת בקבוצות קטנות, הפרט לומד את השפה, הסמליים ומרכיבי תרבות אחרים, וכאשר הפרט מקבל על עצמו את התרבות הוא זוכה בתחושת שייכות, ביטחון והגנה.

שיבוץ הפרט במבנה החברתי– תהליך החיברות הוא תהליך של למידה, תוך כדי מעגל החיים רוכש הפרט באמצעות סוכני החיברות סטטוסים ותפקידים. תהליך זה הוא חלק מגיבוש זהותו האישית והחברתית.

מנק' מבט של החברה: לפי הגישה הפונקציונליסטית בתהליך החיברות בני אדם מותאמים למבנה החברתי ומשובצים בו לפי קישוריהם ובהתאם לצרכי החברה. לפי גישה זו, לקבוצות מסוימות בחברה ישנה השפעה גדולה על האחרות, ובאופן זה בני המעמדות הנמוכים משובצים בסטטוסים ובתפקידים מעוטי יוקרה.

מנק' מבט של היחיד: שיבוצו במבנה החברתי מקנה לו את זהותו, הוא לומד להיות חבר בחברה, כיצד לנהוג כבן, כאח, כשכן או כתלמיד. תהליך השיבוץ במבנה החברתי נמשך לאורך חייו של האדם. הוא נולד לתוך קבוצת שייכות כמו המעמד החברתי של משפחתו ומקום מגוריו.

פיקוח חברתי– תהליך החיברות גורם לכך שאנשים יפעלו על פי הנורמות והערכים החברתיים ולא יסטו מהם. סוכני החיברות מפעילים סנקציות שליליות כלפי מי שאינו מציית לנורמות.

מנקודת המבט של החברה: תהליך החיברות מבטיח קונפורמיות ושמירה על גבולותיה של החברה, יציבותה ועל הסדר החברתי בה.

לאמצעי התקשורת יש חלק חשוב בהבהרת הגבולות הנורמטיביים של החברה, התקשורת מדווחת על מקרים של סטייה חברתית ועל הסנקציות ובלתי פורמליות המוטלות על הסוטים מהנורמה.

מנקודת המבט של הפרט: הפרט לומד מה הציפיות ממנו. עם זאת הפרט עשוי לתפוס את הפיקוח החברתי ככפיה, אך במהלכו לומד היחיד לכבד את הכללים החברתיים.

 

עוד דברים מעניינים: