סיכום בסוציולוגיה: זהות ותהליך החיברות

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה: זהות ותהליך החיברות

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה

מהו תהליך החיברות?

מהי זהות

על מנת להבין לעומקו את תהליך החיברות (סוציאליזציה) עלינו להבין ראשית כל את מנגנון הזהות.

הזהות כוללת את המאפיינים הייחודיים של האדם הנרכשים ומתפתחים ברגע חייו, מרגע לידתו תוך יחסי גומלין עם סביבתו. נוכל ללמוד על זהות מערך הסטטוס של הפרט, את יחידת ההתייחסות וההשתייכות שלו, את האינטראקציות החברתיות שבהן הוא משתתף ואת הערכים והנורמות שלו.

זהות האדם מורכבת מזהויות משנה

למשל: זהות משנה דתית / עדתית / מקצועית / מינית / גילית / לאומית / פוליטית / משפחתית וגאוגרפית.

זהויות משנה אלו מתייחסות למגוון הסטטוסים והתפקידים של האדם ולאינטראקציות החברתיות שלו.

שינויים בזהות במעגלי החיים

זהותו של האדם משתנה במשך חייו. יש שינויים שקשורים לגיל הביולוגי, יש שינויים המושפעים מגורמים חברתיים כמו: מצב כלכלי, מצב פוליטי, השכלה, תעסוקה וכו' .

יש שינויים המתרחשים עקב בחירה של הפרט, למשל הגירה, עיור, התחלת או הפסקת לימודים. כלומר, השינויים שהפרט עובר יכולים להיות מתוך בחירתו של הפרט עצמו, ובנוסף הפרט יושפע גם ממעגלי החברה הרחבים שסביבו.

מהו תהליך החיברות?

המושג חיברות מתייחס באופן כללי לתהליך של השפעה חברתית שבאמצעותו היחיד רוכש את תרבותו ואת תרבות המשנה שלו, הוא מפתח את עצמיותו. תהליך החברות נמשך לאורך כל החיים. המונח חיברות (סוציאליזציה) מתאר את הדרכים שבהן היחיד לומד ומפנים את הערכים, הנורמות והתפקידים המקובלים בתרבותו.

תהליך החיברות מאפשר העברת התרבות מדור לדור.

מנק' מבטו של הפרט – התהליך כולל את הסתגלות הפרט לחברתו, הפנמת הנורמות והערכים בחברה, תוך מימושו העצמי (אינטראקציה סימבולית)

סיכומים נוספים בנושא זהות וחיברות

כיצד מתפתחת זהות? גישות לחקר הזהות ותהליך החיברות – חיברות בגישות השונות, "האני במראה" של קולי

סוכני חיברות – המשפחה, בית הספר, קבוצת השווים ואמצעי התקשורת

המטרות של תהליך החיברות

סיכום מאמר: החידה הסינגפורית \ וימן ונבו

תהליך התבגרות בחברה המודרנית

להעשרה ראה:

אסכולת החיברות בתקשורת המונים וכן סיכום מאמר אודות אסכולת החיברות

היחיד וחיברות בסוציולוגיה

תפקיד החיברות בתרבות פוליטית

עוד דברים מעניינים: