סיכום מאמר: תקשורת המונים ודעת קהל – מקסוול מקומבס

The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion\ Maxwell McCombs (2002)

אמצעי תקשורת ההמונים קובעים את סדר היום לכל מערכת בחירות פוליטית, בהשפיעם על בולטות העמדות כלפי הסוגיות הפוליטיות.

כל אמצעי תקשורת משעתק שעתוק לא מושלם של העולם הפוליטי.

הבוחרים נוטים להסכים על מה שאמצעי התקשורת מגדירים ביחד כסוגיות עיקריות, מה שמלמד על התפקוד של אמצעי התקשורת כקובעי סדר היום.

השיטה:

המחקר בחן את מערכת הבחירות לנשיאות בארה"ב בשנת 1968. בחרו אקראית בוחרים ב"צ'אפל היל", אשר מייצגים את הקהילה מבחינה כלכלית, חברתית וגזעית.

המחקר ניסה להשוות את דברי הבוחרים אל התוכן שהופיע בתקשורת אשר שימשה את הבוחרים באותה העת.

ממצאים:

l      כל אמצעי תקשורת משעתק שעתוק לא מושלם של העולם הפוליטי.

l      הבוחרים נוטים להסכים על מה שאמצעי התקשורת מגדירים ביחד כסוגיות עיקריות, מה שמלמד על התפקוד של אמצעי התקשורת כקובעי סדר היום.

l      מחקר מעודכן מעיד שהשפעת סדר היום הינה מעבר ל- על מה לחשוב אלא מה לחשוב. התמונות בראשנו מובנות באופן ישיר מאמצעי התקשורת.

אסכולת קביעת סדר היום המאוחרת

המסורת המאוחרת של גישת ההשפעות החזקות

תקשורת המונים

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: