תקשורת המונים: תיאורית הבניית המציאות -ההשפעה האידיאולוגית

על פי תיאוריית הבניית המציאות/ אסכולת ההשפעה האידיאולוגית- התקשורת משקפת את המציאות או מבנה אותה? כל סיקור הוא בפועל נקיטת עמדה, אובייקטיביות היא אוטופיה, א. התקשורת מואשמים בכך שאינם משקפים מציאות אלא מבנים אותה ואף מעוותים אותה לצרכיהם. מאחורי כל עט, מיקרופון עומד אדם עם דעות, עמדות ומחשבות, עצם בחירת הנושא, זווית ההסבר והצילום וכיו"ב הם בעלי משמעות בהבניית המציאות. התקשורת מעבירה לנו מציאות מתווכת, יוצרת ומטפחת תפישות עולם אצל צרכניה. התפישה הניאו-מרכסיסטית רואה בהבניית המציאות של התקשורת חלק ממנגנון המחזק את האליטות, הת. מייצגת את המציאות החברתית בשכנוע (הגמוניה) תוך הצגת וחדרת ערכי האליטות. קיים שיתוף פעולה בין האליטות האידיאולוגיות והכלכליות לקידום אינטרסים משותפים (כלכלית-פוליטית).

תיאוריית הבניית המציאות המאוחרת

תקשורת המונים – סיכום

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: