סיכום בתקשורת: הגישה המבנית תפקודית – פונקציונליסטית

הגישה המבנית-תפקודית (פונקציאליסטית): לפי הגישה הפוליטית כלכלית החברה מורכבת מפרטים המתאחדים לחברה, מערכת ששואפת להתקיים בצורה בה הרוב המכריע יהיה מרוצה. חברה אנושית היא מערכת השואפת להרמוניה, תתמערכות שונות פועלות יחד להשגת אינטרס חברתי משותף.

החברה מורכבת מפרטים המתאחדים לחברה, מערכת ששואפת להתקיים בצורה בה הרוב המכריע יהיה מרוצה. חברה אנושית היא מערכת השואפת להרמוניה, תתמערכות שונות פועלות יחד להשגת אינטרס חברתי משותף.

בידור: אחד מתפקידי תקשורת ההמונים על פי הגישה הפונקציונליסטית. נגזרת של תפקיד. הצורך האישי והחברתי בהפגת מתח, הצורך באסקפיזם, בריחה מהמציאות. התקשורת מספקת מגוון תכנים אסקפיסטים שיתאימו לכלל האוכלוסייה.

גיוס: אחד מתפקידי תקשורת ההמונים על פי הגישה הפונקציונליסטית. רתימה של אנשים כפרטים וכחברה למשימה מסוימת על ידי התקשורת. היכולת לרתום קבוצת אנשים (את הקהילה) לפעולה. גיוס יכול להיות חיובי אבל גם שלילית. בגיוס יש מימד של פעולה. זה לא רק הבנת המידע והעובדות- ושיש גם עניין של פעולה.

המשכיות: אחד מתפקידי תקשורת ההמונים על פי הגישה הפונקציונליסטית. העברת מורשת ותרבות מדור לדור, מתן ביטוי לסמלים וערכי תרבות, שחשובים ליצירת המשכיות והזהות בין-דורית. תפקיד חברתי- חינוכי.

סיקור הסביבה: אחד מתפקידי תקשורת ההמונים על פי הגישה הפונקציונליסטית. התקשורת מאפשרת לנו מידע על ידי איסוף והפצה של מידע.

תיאום /קישור: : אחד מתפקידי תקשורת ההמונים על פי הגישה הפונקציונליסטית. צירוף פיסות מידע וייחוסן להקשר רחב יותר, בנוסף להמלצה כיצד להבין אירועים ולהגיב עליהם. נתינת משמעות לאינפורמציה. יצירת קישורים שהתקשורת נותנת על מנת להבין את המסר.

פונקציה: סוג של תפקוד על פי הגישה הפונקציונליסטית. תוצאה או השלכה חברתית חיובית הנובעת ממילוי תפקיד. יכולה לפעול ברמה הגלויה וברמה הסמויה.

פונקציה גלויה: סוג של פונקציה שהיא התפקוד לפי הגישה הפונקציונליסטית. הפונקציה הגלויה היא מה שהמוען התכוון אליו.

פונקציה סמויה: סוג של פונקציה שהיא התפקוד לפי הגישה הפונקציונליסטית. הפונקציה הסמויה היא המסר שהתקבל אצל הנמען, אשר אותו הנמען לא התכוון להעביר.

דיספונקציה: סוג של תפקוד על פי הגישה הפונקציונליסטית. נגזרת של תפקיד. תוצאה או השלכה חברתית שלילית הנובעת ממילוי תפקיד. יכולה לפעול ברמה הגלויה וברמה הסמויה.

עוד על הגישה המבנית תפקודית

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

עוד דברים מעניינים: