סיכום ספר יחזקאל

סיכום ספר יחזקאל

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, תת נושא שיבת ציון ותקופת בית שני

יחזקאל הוא השלישי והמאוחר מבין הנביאים הגדולים, ומקומו בקובץ הנביאים האחרונים, לאחר ישעיה וירמיה. יחזקאל נולד אמנם ביהודה, אך כל נבואותיו הושמעו ונכתבו בגלות בבל. יחזקאל היה בן למשפחת כוהנים מכובדת ששרתה בבית המקדש הראשון בירושלים עד שהיא הוגלתה לבבל בשנת 597 לפנה"ס במסגרת גלות יהויכין (מלכים ב', כ"ד, פסוקים 16-11,).  על פי הכתוב בספר ראשית נבואתו של יחזקאל בשנה החמישית לגלות יהויכין ,שנת 593 לפה"ס.  הנושאים העיקריים בנבואת יחזקאל הם : נבואות תוכחה וחורבן, נבואות לגויים, נבואות נחמה וגאולה וכו'. יחזקאל מרבה להשתמש בנבואותיו במשלים ומעשים סמליים, והוא נוהג לצטט מדברי העם כדי לענות לטענותיהם המושמעות כנגד מצבם העגום. נבואות יחזקאל שינו את תפיסת תורת הגמול מתפיסת הגמול לדורות שרווחה בישראל בימי בית המקדש הראשון לתפיסת הגמול האישי. יחזקאל נחשב לנביא יוצא דופן בשל התפיסות הדתיות החריגות שהוא מציג בנבואותיו לעומת נביאים אחרים והתפיסה של ספר התנ"ך בכלל כמו למשל התפיסה שלו לגבי תורת הגמול ומערכת היחסים בין העם ואלוהים.

להלן תמצאו סיכומי פרקים מתוך ספר יחזקאל על פי תוכנית הלימודים החדשה לבגרות בתנ"ך:

פועלו של הנביא יחזקאל במהלך גלות בבל – סקירה כללית של פעולותיו של יחזקאל ומשמעותם בעבור גולי בבל

יחזקאל פרק י"ח – השינוי שהביא יחזקאל בתפיסת הגמול התנ"כית.

יחזקאל פרק ל"א – גן העדן על פי הנביא יחזקאל

יחזקאל פרק ל"ד – משל הרועים

יחזקאל פרק ל"ז – התקווה לגאולה בקרב יושבי בבל וחזון העצמות היבשות

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

סיכומים לבגרות בתנ"ך