סיכום ישעיה פרק א' – נבואות תוכחה ונחמה

סיכום ישעיה פרק א' – נבואות תוכחה ונחמה

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת,

פרק א' של ספר ישעיה מחולק לכמה חלקים לפי החלוקה הבאה :

  1. כותרת ספר ישעיה הכוללת הגדרת סוגתו הספרותית (חזון = מראה או דיבור נבואי),שמו וייחוסו המשפחתי של הנביא,מושא נבואותיו (יהודה וירושלים) ותקופת פעילותו הנבואית (ימי עוזיהו,יותם,אחז וחזקיהו,מלכי יהודה כלומר בין השנים 734-701 לפני הספירה, ישעיה פרק א' פסוק 1)
  2. בקטע הזה יש תוכחה של ישעיה על כך שהעם כפוי הטובה לא שמע בקולו של ה', תוך כדי קריאה נרגשת לשמים ולארץ לשמש עדים לכך. כתוצאה כך יש הרס רב בכל רחבי הממלכה, כאשר רק ירושלים עדיין עומדת על תילה. נראה שהרקע ההיסטורי לתיאור הזה הוא מסע סנחריב מלך אשור לארץ יהודה בשנת 701 לפנה"ס בימי חזקיהו מלך יהודה (ראו מלכים ב', פרקים י"ח-י"ט) (ישעיה א', פסוקים 9-2).
  1. בקטע הבא (ישעיה א', פסוקים 17-10) מתוארת חברת שפע הבוטחת בעצמה והמאמינה שהיא יכולה לחטוא חטאים מוסריים וחברתיים ולא תיענש כל עוד מקיימת בצורה הדוקה את המצוות הפולחניות הקשורות במקדש כהקרבת הקרבנות ונשיאת התפילות כהלכה בשבתות,בראש חודש ובמועדי ישראל. ישעיהו הנביא מבהיר לעם הבהר היטב שעבודת ה' האמיתית אינה קיום מדוקדק של פולחן בין האדם למקום נטול כל תוכן סוציאלי אלא קיום המצוות המוסריות והחברתיות שבין האדם לחברו כגון עשיית משפט צדק לחלשי החברה ולנזקקים.
  2. בקטע שלאחריו (ישעיה א', פסוקים 20-18) נאמר שתמיד יש אפשרות לחזור בתשובה כי גם אם החטאים חמורים שהם כביכול אדומים כשני עשויים להלבין אם ההתנהגות משתפרת ולכן אם העם ישמע לקול ה' יאכל את טוב הארץ אבל אם לאו יאכל חרב
  3. בקטע החמישי (ישעיה א' פסוקים 23-21) מתוארת כיצד נהפכה ירושלים מעיר הצדק והאמת בעבר לעיר מושחתת בהווה. ירושלים היא זונה שהייתה פעם עיר נאמנה, מלאת משפט צדק בתוכה כאשר כעת יש בה רוצחים ושרים גנבים האוהבים שוחד שלא דואגים כלל למשפט צדק עבור חלשי החברה.
  4. בישעיה א' פסוקים 31-24 יש נבואת נחמה שבה ה' מבטיח לחסל את החוטאים ולהחזיר את הצדק לירושלים כפי שהיה מהתחלה.

סיכומים לבגרות בתנ"ך