חמש תיאוריות מנהיגות קלאסיות

מנהיגות היא מרכיב מכריע בהצלחתה של כל קבוצה ושל כל ארגון. היכולת להנהיג כרוכה ביכולת להשפיע, להניע ולהדריך אנשים לקראת מטרה משותפת. עוד מימי אפלטון עסקה הפילוסופיה בשאלה מה הופך אדם למנהיג מוצלח, ובמאה העשרים העסיקה השאלה הזו את תחומי הסוציולוגיה ומנהל העסקים. להלן חמש תיאוריות קלאסיות המנסות להסביר מהי מנהיגות.

תיאורית מנהיגות הסגולה

תיאורית הסגולה או תיאורית התכונה של מנהיגות טוענת כי למנהיגים יש מאפיינים אישיים ותכונות מיוחדות המאפשרים להם למשוך אחרים אנשים.  לפי תיאוריה זו, אנשים בעלי תכונות ספציפיות, כמו אינטליגנציה, ביטחון עצמי וכריזמה, נוטים יותר להפוך למנהיגים מצליחים. תיאוריה זו מדגישה שמנהיגים נולדים, לא נוצרים.

תיאורית המנהיגות המצבית

תיאורית המנהיגות המצבית מדגישה את חשיבות התאמת סגנון המנהיגות למצב עניינים קיים. על פי גישה זו אין סוג מסוים של אדם שיהיה מנהיג בכל הקשר, ואין גישה אחת של מנהיגות המתאימה לכל הנסיבות. מנהיגים טובים חייבים להתאים את סגנון המנהיגות שלהם בהתאם למצב הנדרש ולנסיבות. התיאוריה מציעה ארבעה סגנונות מנהיגות: הכוונה, אימון, תמיכה והאצלה, כאשר כל אחד מהם מתאים לסיטואציות שונות.

מנהיגות מעצבת

תיאורית המנהיגות המעצבת (מנהיגות טרנספורמטיבית) מדגישה את יכולתו של המנהיג לעורר השראה ולהניע אנשים לקראת חזון או מטרה משותפים. תיאוריה זו מציעה שמנהיגים מעצבים יוצרים תחושת מטרה והכוונה בקרב העוקבים, וכתוצאה מכך מוטיבציה ופרודוקטיביות מוגברת. התיאוריה מדגישה ארבעה מרכיבים מרכזיים של מנהיגות מעצבת: השפעה אידיאלית, מוטיבציה מעוררת השראה, גירוי אינטלקטואלי והתחשבות אינדיבידואלית.

תיאורית התלות של מנהיגות

תיאורית התלות למנהיגות טוענת, בדומה לתיאוריה המצבית, שאין סגנון מנהיגות אחד שעובד לכל מצב. תיאוריה זו מציעה כי הצלחתו של מנהיג תלויה בגורמים מצביים שונים, כגון אישיותו של המנהיג, הדינמיקה של הצוות והמשימה העומדת על הפרק. תיאוריית התלות מדגישה שמנהיגים חייבים להיות מסתגלים וגמישים, מסוגלים לשנות את סגנון המנהיגות שלהם כדי לענות על צורכי המצב.

תיאורית המנהיגות העסקית

תיאוריית המנהיגות העסקית מדגישה את השימוש בתגמולים ועונשים כדי להניע אנשים לעבר מטרה משותפת. תיאוריה זו מציעה שמנהיגים חייבים לשרטט בבירור ציפיות ומטרות ולספק תמריצים לאנשים שעומדים או עולים עליהם. תיאוריית המנהיגות העסקית מדגישה שלושה מרכיבים מרכזיים: תגמול מותנה, ניהול לפי יוצא מן הכלל, ומנהיגות ללא הפסקה.

לסיכום, מנהיגות היא מושג מורכב ורב פנים שנלמד רבות על פני דיסציפלינות שונות.  למרות שלכל תיאוריה יש את החוזקות והחולשות שלה, כולן מציעות תובנות חשובות לגבי המורכבות של מנהיגות ויכולות להנחות אנשים וארגונים לעבר שיטות מנהיגות אפקטיביות.

ללמוד עוד:

מחקר: 10 התכונות של מנהיג ומנהיגה חיוביים

סוגי מנהיגות נפוצים

עוד דברים מעניינים: