סיכומים בתנ"ך לבגרות ולתיכון

מאגר הסיכומים של אתר טקסטולוגיה כולל מערך ענף של סיכומים בתנ"ך הלקוחים מחומר הלימוד לתיכון ולבגרות בתנ"ך. הסיכומים מסודרים על פי פרקי שונים מספרי התנ"ך ועל פי נושאי הלימוד הכלולים בתוכנית הלימודים. בכל אחד מעמודי הסיכום תוכלו למצוא גם קישורים לעמודי סיכום נוספים על מנת לקשר בין נושאי הלימוד ולשם הרחבת ידיעותיכם. תוכלו גם לפנות אל העמוד הראשי של סיכומים לבגרות בתנ”ך כאן באתר על מנת לקבל את הרשימה המלאה של הסיכומים. להלן תמצאו רשימה של הנושאים העיקריים הנכללים בחומר הלימוד לבגרות בתנ"ך ובמאגר הסיכומים שלנו באתר. הסיכומים הם חלק מאספות הסיכומים לתיכון ולבגרות כאן באתר. כמו כן, עמודי הסיכום שייכים לחלק ממערך הסיכומים בנושאי יהדות ומחשבת ישראל באתר.

לגרסה המעודכנת: סיכומים לבגרות בתנ"ך לשנה"ל הנוכחית 

נושאי הסיכומים בתנ"ך

במאגר הסיכומים בתנ"ך שלנו תמצאו את הנושאים הבאים:

מלכים ונביאים – סיכומים על סיפורים נבחרים מתוך קורותיהם של נביאי ומלכי ישראל, בעיקר מתוך ספרי מלכים א ומלכים ב.

עלילות הראשית – סיפורי הבריאה התנ"כיים וסיפורי גן העדן, קין והבל, המבול של נח ומגדל בבל מתוך ספר בראשית.

סיפורי האבות – סיכומים אודות קורותיהם של אברהם, יצחק ויעקב עד לירידתו של יוסף למצרים מתוך ספר בראשית

חורבן, גלות וגאולה – סיכומים העוסקים בנושא חורבן בית המקדש הראשון וגלות ישראל וכן בשיבת ציון לאחריהם.

חוק וחברה במקרא – סיכומים אודות החוק המקראי והתפיסות החברתיות של התנ"ך.

המאבק לחברה מוסרית – עמודי סיכום על פועלם של נביאי ישראל לכינונה של חברה מתוקנת בארץ ישראל

אדם וגורלו בספרות החוכמה – התפיסות המקראיות לגבי האדם כפי שהם באות לידי ביטוי בספרים כמו קהלת, איוב, משלי ותהלים.

חיי הפרט והכלל בראי השירה – סיכומים אודות השירה המקראית ויחסה אל האדם ומרחב חייו.

בכל אחד מעמודי הסיכומים הללו תמצאו רשימה של קישורים לעמודי סיכום המסכמים את הפרקים הרלוונטים בכל נושא. כמו כן תוכלו למצוא כאן באתר עוד עמוד נוסף של סיכומים בתנ"ך שכולל השלמות והרחבות של עמודי סיכום שאינם נכללים בעמודי הסיכום הראשיים של הנושאים בתנ"ך.

חשוב להדגיש כי סיכומים אינם מהווים תחליף ללמידה מלאה ובמקרה של לימודי תנ"ך בוודאי אינם מהווים חלופה להכרות מעמיקה עם הטקסטים עצמם. הסיכומים באים לשמש על מנת לערוך חזרה למבחן ולהטמיע חומר שנלמד זה מכבר.

 

סיכומים לבגרות בתנ"ך

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?