סיכומים בתנ"ך לבגרות: חיי הפרט והכלל בראי השירה

להלן מוגשים לכם סיכומים שונים בחלק של חיי הפרט והכלל בראי השירה. הסיכומים כוללים את כל החומר לבגרות בתנ"ך בנושאי שיר השירים, ערכם של החיים הטובים על פי ספר תהלים, ספר קהלת, וכן חיי הכלל על פי שמואל ב'. בכדי לקרוא את הסיכומים לחצו על הקישורים שלהלן. בהצלחה!

שיר השירים

שאיפה לחיים מלאי סיפוק ותוכן תהילים

קהלת י"א 7- י"ב 7

חיי הכלל – שמואל ב א' 17-27


סיכומים לבגרות בתנ"ך – סיכום כללי

מי היה קונפוציוס

קונפוציוס: הנער היתום שהפך להיות הוגה הדעות שעיצב את פניה של סין עד ימינו. מבוא לחיים ותורת החיים של קונפוציוס

סיכומים לבגרות בתנ"ך