סיכומים בתנ"ך לבגרות: חיי הפרט והכלל בראי השירה

להלן מוגשים לכם סיכומים שונים בחלק של חיי הפרט והכלל בראי השירה. הסיכומים כוללים את כל החומר לבגרות בתנ"ך בנושאי שיר השירים, ערכם של החיים הטובים על פי ספר תהלים, ספר קהלת, וכן חיי הכלל על פי שמואל ב'. בכדי לקרוא את הסיכומים לחצו על הקישורים שלהלן. בהצלחה!

שיר השירים

שאיפה לחיים מלאי סיפוק ותוכן תהילים

קהלת י"א 7- י"ב 7

חיי הכלל – שמואל ב א' 17-27


סיכומים לבגרות בתנ"ך – סיכום כללי

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

סיכומים לבגרות בתנ"ך