התפתחות קוגניטיבית בתקופת הילדות – סיכום

פסיכולוגיה התפתחותית: התפתחות קוגניטיבית בתקופת הילדות – סיכום

הסיכום להלן  הינו חלק מקובץ הסיכומים בפסיכולוגיה התפתחותית וכן חלק ממאגר הסיכומים בפסיכולוגיה .

1. בין הגילאים 5-8, הילדים משתמשים בבדיחות ובחידות.

תיאוריות

א. לפי התיאוריה החברתית, הצטיינות באמירת בדיחות וחידות מאפשר לילדים לפתח מיומנויות.

ב. לפי פיאז'ה, הצטיינות באמירת בדיחות וחידות מאפשר לילדים לרכוש יכולות קוגניטיביות הנחוצות לצורך הבנת ההומור מפני שהילדים עוברים מחשיבה קדם אופרציונלית לחשיבה אופרציונלית קונקרטית.

שינויים קוגניטיבייםמגבלות קוגניטיביות
א. שיפור בחשיבה הגיונית ושיטתית המשתמשת בפיסות מידע רבות בעקבות ירידה במרכוז.ב. שיפור בתפיסת המציאות.ג. שימוש במטא- קוגניציה (היכולת לחשוב ביעילות רבה על העולם) מאפשרת תכנון אסטרטגיות פתרון בעיות.א. שיקול הדעת אינו בשל בגלל הקושי בפתרון בעיות מופשטות.ב. קושי בשימוש במיומנויות לצורך פתרון בעיות.

2. התפתחות קוגניטיבית

א. שימור

גיל הגן: קושי בתפיסת מושגי השימור בגלל המרכוז ובעיית מראית עין מול מציאות.

תקופת הילדות: קיימת הבנת מושגי השימור עקב התגברות על המוגבלויות לעיל אך הבנת האמת ההכרחית מוגבלת למאפיינים מוחשיים, כגון: נפח הנוזל.

I. גיל ותרבות

– חוקרים מערביים העורכים מחקרים בחברות מסורתיות אינם מסוגלים לערוך ביעילות את משימות השימור בעקבות שוני בשפה.

– תרבויות שאין בהן חינוך רשמי אינן מספקות הזדמנויות ללמידת מושגי השימור, ולכן הילדים איטיים בפיתוח מיומנויות אלו.

II. תיאוריות

– לפי פיאז'ה, היכולת לפתור בעיות שימור נובעת מהיכולת לחשוב בהיגיון.

– לפי גישת עיבוד המידע, היכולת לפתור בעיות שימור מתאפשרת דרך חמישה כללים:

אמת הכרחיתאמת מותנית
הגדרההיכולת לחשוב בהיגיון על מאפיינים מסוימים.היכולת להבין את העולם דרך שימוש בתצפיות.
שלבים3: "הארוך יותר מכיל תמיד יותר".

6: "התעלם מכל דבר אחר וספור".7 ומעלה: "מס' אינם יכולים להשתנות אלא אם מוסיפים או מחסרים מהם".

סיכום

– הילדים רוכשים מושגי שימור ומשתמשים בהם לצורך חשיבה ומדידת כמויות מוחשיות.

– מושגי השימור נרכשים בסדר מסוים.

– היכולת להסביר את התשובות דרך שימוש במונחים המראים את הבנת השימור כאמת הכרחית.

– היכולת לחשוב בהיגיון על סוגיות כמותיות.

ב. סיווג

גיל הגן: סיווג דברים ע"פ מימד אחד.

גיל 7: הבנת היחסים בין הקטגוריות ע"פ שיטות סיווג מורכבות.

סיווג היררכיסיווג מטריצה
הגדרהסיווג הפריט לפי סוגי על ותתי סוגים, ולכן הוא משמש לצורך ארגון מידע.סיווג הפריט לפי שני מימדים, כגון: צורה וצבע.
תיאוריהלפי פיאז'ה, סיווג זה כרוך בחיבור בין סוגים, ולכן זהו אופרציה קונקרטית המבוססת על אמת מותנית.לפי פיאז'ה, פעילות החשיבה הכרוכה ביצירת מטריצה היא הכפלת סוגים.
ניסוימטלת "כלילת סוג" בוחן את הידע של הילד בסיווג היררכי דרך הצגת קבוצה של אובייקטים, כגון: שש פטוניות ושלוש בגוניות.הצגת משחקים, כגון: עשרים שא'.
שלבים6: יש יותר פטוניות מפני שהם משווים בין שני תתי סוגים.

8: משווים אחד מתתי הסוגים (פטוניות) למושג העל (פרח).איןמגבלה או אסטרטגיותמרכוז (חוסר בהבנה על המבנה ההיררכי והשלכותיו הלוגיות).א. סריקת השערות– בחינת השערות בלתי תלויות.

ב. חיפוש הגבלה– צמצום טווח אפשרויות.

סיכום

– ילדים מסוגלים לסווג אובייקטים בשלבים מוקדמים בחייהם אבל בגיל הילדות, הם משתמשים בו לצורך ארגון מידע מפני שהם מתגברים על מגבלת המרכוז.

– ילדים אינם מסוגלים לתפוס את ההכרחיות הלוגית הטבועה בסיווג מפני שהיא נובעת מאמת מותנית.

נושאים נוספים:

התפתחות הזיכרון בתקופת הילדות

קוגניציה חברתית בתקופת הילדות

הישגים בלימודים בתקופת הילדות

 ראה גם מאגר מושגים אודות: ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

כאן באתר תוכלו למצוא עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה וכן לקבל מידע אודות לימודי פסיכולוגיה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: