הפייסטוס נוקם באימו שנטשה אותו

ישנן גרסאות שונות במיתולוגיה היוונית לנסיבות שבהן הושלך הפייסטוס מהאולימפוס ושבר את רגליו, אירוע שהותיר אותו צולע כל חייו והפך אותו לאל הפגום היחידי. מה שבטוח הוא שאימו הייתה הרה וייתכן שאביו זאוס, ושהוא היה תינוק דוחה וזה מה שגרם לו להיות מושלך מההר ולהתנכרותה של אימו אליו. למזלו של הברווזון המכוער הוא נמצא על ידי האלה תטיס שגידלה אותו במשך תשע שנים.

הפייסטוס למד מלאכה אצל הקנטאורים, ובבגרותו בא לבגר באולימפוס כאשר הוא נושא כס זהב מופלא. הרה, אימו הנוטשת, התיישבה על הכס מבלי להבחין בכל הקורים העדינים שאחזו בה וכפתו אותה אל הכס. לא הועילו כל השכנועים וכל ההבטחות להפוך אותו לאל על האולימפוס, הפייסטוס לא היה מוכן לשחרר את אימו והדבר היחידי שבסופו של דבר עבד היה שגרמו לו להשתכר.

עוד דברים מעניינים: