הזכות לחירות – סיכום

בגרות באזרחות: הזכות לחירות ונגזרותיה

על פי רעיון הזכות לחירות זכותו של אדם לנהל את חייו כרצונו, לשלוט בחייו ולשאת באחריות לבחירותיו.

חירות היא לא הפקרות,לעיתים יש צורך להגביל את חירותו של האדם לפעול על פי רצונו.

 • כאשר   זכות של אדם מתנגשת בזכות של אדם אחר או בזכות של קבוצת מיעוט
 • כאשר בהגשמת זכות פרט מסוימת יש סכנה לבטחון המדינה או לסדר הציבורי ולשלום הציבור
 • כאשר יש סכנה שהאדם יפגע בעצמו
 • כאשר יש סכנה למשטר הדמוקרטי – זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה.

סוגי חירויות שונות

1. חופש המחשבה – הזכות היחידה שאינה מוגבלת

2. חופש המצפון, הוספת מעשה למחשבה

3. חופש ביטוי – אמירה, ביטוי הדברים- במדינה דמוקרטית לכל אדם יש זכות להביע את אמונותיו, דעותיו ורגשותיו בדרכים מגוונות. בשיחה בין חברים, בתקשורת כתובה או משודרת, בפרסומים שונים, בהפגנות, באומנות ובספרות.

4. חירות המידע – זכותו של כל אדם לקבל מידע מרשויות השלטון כמו: מס הכנסה וביטוח לאומי. היחיד מחפש מידע כדי שיוכל לקבל החלטה מתוך חשיבה ביקורתי

5. זכות הציבור לדעת – הכוונה ללמוד מזה ולא סתם חטטנות ומציצנות. זכות הציבור שתהיהי לו נגישות למידע חיוני/רלוונטי הנוגע לנבחרי הציבור ורשויות השלטון. לדוגמא: עורך של עיתון מפרסם את שמו של חבר הפרלמנט הנמצא בחקירה משפטית הנוגעת בפרשת שחיטות שבה היה מעורב במסגרת תפקידו. מידע זה חיוני/רלוונטי לציבור כדי לסייע לו בשיקלויו בבחירת הנציגים בפרלמנט.

חופש דת וחופש מדת

חופש דת – זכותו של אדם להאמין בדת מסוימת ולקיים אותה (תפילות, טקסים, מצוות).

חופש מ-דת – זכותו של אדם שלא להאמין בדת מסוימת, ושלא יכפו עליו סממנים דתיים.

 • חופש ההפגנה וחופש המחאה – שתי זכויות אלה נגזרות מחופש הביטוי.

הזכות לחיים, ביטחון ושלמות הגוף.

חובת המדינה להגן על זכותם של האזרחים החיים בה: לחיים, ביטחון ושלמות הגוף. זכותו של כל אדם לחיים, ביטחון ושלמות הגוף. וזכותו של כל אדם לחיות בלי לפחד מפגיעה פיזית או נפשית בחייו.

אסור ליטול את חיי האדם ואסור לפגוע בגוף האדם (זה המעשה הבלתי מוסרי ביותר בחברה האנושית) זכות זו: היא לא רק לאי-פגיעה בחיים עצמם, היא כוללת גם את זכותו של האדם שלא לחיות בפחד מפני פגיעה פיזית והשפלה.

מזכות זו נובעת חובת המדינה להגן על חייהם ובטחונים של כל בני האדם. החובה ממומשת ע"י:

א.     מוסדות ביטחון – צבא ומשטרה.

ב.      חוקי המדינה – חוקים האוסרים רצח, הריגה, אלימות.

הזכות להליך משפטי הוגן: תן שתי דוגאמות להליך משפטי הוגן.

הזכות להליך משפטי הוגן: כל אדם זכאי להגנה על זכויותיו במהלך העמדתו לדין. אסור לעצור אדם ללא משפט ביותר מפרק זמן קצוב. אין להעניש אדם ללא משפט. זכותו של אדם לדעת במה הוא מואשם.

דוגאמות להליך משפטי הוגן:

 • אין לערוך חיפוש בביתו של אדם ללא צו של שופט.
 • זכות למשפט פומבי.
 • נאשם זכאי לייצוג משפטי ע"י עורך דין לאורך ההליך המשפטי כולו (מספקים עורך דין מהסנוגריה הציבורית למי שאין כסף)
 • זכותו של אדם שמשפטו יתנהל בפני שופטים בלתי תלויים.

ההגבלה לזכות הליך משפטי הוגן:

חשוב להקפיד על הליך משפטי הוגן כדי לשמוע על זכויות אדם שנאשם במעשה מסוים אך לעיתים הפגיעה בזכויות אחרות היא בלתי נמנעת.

דוגמאות:

 • משיקולים שונים של בטחון המדינה נפגעת זכותו של חשוד למשפט פומבי.
 • החוק המאפשר מעצר של 24 שעות ללא צו של שופט פוגע בזכות לחירות התנועה, לכבוד, לפרטיות.

חזרה אל: בגרות באזרחות  

חופשי זה לגמרי ביחד: על חוק החירות השוויונית

16 ציטוטים יפים על חופש וחירות

שוויון מול חירות בהיסטוריה של הפילוסופיה

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: