ג'ון לוק על זכויות טבעיות

ההוגה הבריטי ג'ון לוק (1632–1704), הידוע גם כאבי הליברליזם, היה מאמין גדול בקיומן של זכויות טבעיות. לוק טען כי לכל בן אדם באשר הוא בן אדם ישנן זכויות טבעיות לחיים, לחירות ולרכוש. ללא קשר למעמדו האזרחי של האדם, חברה חופשית באמת לדעת לוק היא כזו השומרת על זכות כולם למרכיבי יסוד אנושיים אלו. יש הטענו כי תפיסתו של לוק בנוגע לזכויות טבעיות השפיע על תומס ג'פרסון בניסוח החוקה האמריקאית.

כאמור, לפי לוק, קיימות שלוש זכויות טבעיות יסודיות. אלו זכויות שיש להקנות לכל אדם (אזרח או לא, בכל מעמד), ואין לפגוע בהן ללא הצדקה. שלוש הזכויות היסודיות של לוק הן:

חיים: כולם זכאים לחיות.
חירות: כל אחד זכאי לעשות כל מה שהוא רוצה כל עוד זה לא מתנגש עם הזכות הראשונה.
קניין: כל אחד זכאי להיות הבעלים של כל מה שהם יוצרים או מרוויחים באמצעות מתנה או מסחר כל עוד זה לא מתנגש עם שתי הזכויות הראשונות.

בפיתוח תפיסת הזכויות הטבעיות שלו, לוק קיבל השראה מסיפורים אודות חברות אינדיאנים באמריקה, מה שהשפיע גם על תפיסות האמנה החברתית שלו. תפיסתו של לוק הייתה כי למרות שבני אדם שונים אלו מאלו, הם לא יכולים להיות חופשיים באמת אם לא מתייחסים אליהם כשווים. תפיסת הזכויות הטבעיות של לוק גם מבטאת הכרה בכך שלכל איש ואישה יש ערך, ולכן גם זכויות.

לוק כאמור השפיע על מגילה העצמאות האמריקאית וממשיך להשפיע עד היום. התנועה הפמניסטית והתנועה לזכויות האזרח (שוויון לשחורים בארה"ב, תנועתו של מרטין לותר קינג) עשו שימוש נרחב בהגותו של לוק. ההבנה כי לכל איש ואישה ישנם דברים שלא ניתן לקחת מהם ללא הצדקה היא אחת מאבני הפינה לבניית חברה חופשית וליברלית. ההבנה של לוק לגבי חשיבות של זכויות טבעיות סללה את הדרך להרחבת המושגים של זכויות אדם. זכויות אדם בתורן ממלאות תפקיד חשוב היום בשיטה הדמוקרטית המושתתת על הכרה בהן.

לקריאה נוספת על הפילוסופיה של ג'ון לוק.

ראו גם: מה ההבדל בין זכויות טבעיות, זכויות אדם וזכויות אזרח?

הוגי הנאורות על זכויות טבעיות

ג'ון לוק על גבולות הכוח וחירות התודעה

10 תשובות ללמה זכויות אדם חשובות (לך)

עוול בכל מקום הוא איום לצדק בכל מקום: 11 ציטוטים על זכויות אדם

הרש"ר הירש ומרטין לותר קינג על הקשר בין עבדות מצרים לחופש וזכויות אדם

עוד דברים מעניינים: