אקטיון: הציד שראה יופי אסור והפך לניצוד

הנסיך אקטיון מתבאי היה צייד מהולל, אך באחד ממסעות הציד שלו הוא עתיד להתקל במראה ממנו לא יוכל להוריד את העיניים ושיוביל למותו.

האלה ארטמיס, אלת הטבע והציד, הייתה קנאית מאוד לצניעותה. כבר בגיל צעיר היא התחננה בפני אביה זאוס להשאר בתולה לנצח וכך קרה. באופן כללי הייתה ארטמיס אלה שנוטה יותר לחברתן ולטובתן של נשים, ולא נראה שחיבבה במיוחד גברים זולת אחיה הקרוב אפולו.

לכן ניתן לדמיין שארטמיס לא בדיוק אהבה את זה שכשאר שבשעה רחצה עירומה בפלג מעיין בלב יער, ראתה לפתע זוג עיניים של גבר מביטות בה מבין השיחים. היה זה אקטיון שנתקל בה במקרה ולא היה מסוגל להסיר את מבטו מהאלה העירומה. בגרסה אחת של הסיפור אקטיון מטייל לבדו ביער כשהוא נתקל באלה, ובגרסה אחרת הם למעשה צדים יחד כאשר התקרית מתחרשת. כך או כך ארטמיס זועמת על חילול כבודה, והיא מקללת את אקטיון שלא יוכל להוציא עוד מילה אחת מבלי להפוך לאייל. אך אקטיון לא הצליח להחזיק מעמד זמן רב עד שקרא לעזרה והפך בן רגע לאייל. כשראה את השתקפותו במים כאייל נזעק אקטיון והקפיץ עליו את כלבי הציד שלו שקרעו אותו לגזרים.

דיאנה (ארטמיס) ואקטיון, טיציאן, 1556-9

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: