סיכום בביולוגיה: אקולוגיה

האקולוגיה היא ענף במדע העוסק ביחסי הגומלין בין אורגניזמים לסביבתם וביחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים בתוך מערכת אקולוגית.

מקור השם אקולוגיה ביוונית: אקו=בית, לוגיה=תורה.

האקולוגים חוקרים את בית הגידול של האורגניזמים השונים. בית גידול הוא כל המרחב המשפיע על חייו של האורגניזם החי בו. בתי גידול יכולים להיות מאוד קטנים (לדוגמא: גינה) או מאוד גדולים (כל כדור הארץ). האקולוגיה מקבלת בימינו תפקיד מדעי מאוד חשוב מאחר והיא המדע הבודק תהליכי שינוי בבית הגידול של המין האנושי ואת תהליכי ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים שמשפיעים בין היתר על חייו של האורגניזם האנושי.

בבית גידול ישנם גורמים ביוטיים וגורמים אביוטיים.

גורמים ביוטיים: כלל האורגניזמים בבית הגידול. כל יצור בעל חיים שמתקיים בבית הגידול: חיות, צמחים, חיידקים וכיוצא בזה.

גורמים אביוטיים: המרכיבים שאינם חיים כמו טמפ', רוח, קרקע, ריכזו חמצן וכו'.

הגורמים הביוטיים והאביוטיים משפיעים זה על זה וכך בית הגידול הוא מערכת של יחסי גומלין בין יצורים חיים (ביוטיים) לבין תנאי סביבה (אביוטיים).

מטרת המחקר האקולוגי היא לגלות ולהבין תהליכים המתרחשים בטבע. ישנה חשיבות רבה ליכולת לחזות את התוצאות של שינויים סביבתיים שונים ולהשקיע מחשבה על מנת לא להרוס את הסביבה ואת המשאבים הקיימים. לדוגמא, לא לדוג בלי בקרה כיוון שזה יגרום להיעלמות הדגים.

סיכומים באקולוגיה:

סוגי התאמה לסביבה

גורמים אביוטיים: מים, אור, טמפרטורה, הרכב אוויר

רמות ארגון במערכת אקולוגית

חומרים ואנרגיה במערכת אקולוגית

ארגון האורגניזמים בבית גידול

זרימת אנרגיה וחומרים במערכת אקולוגית

מחזור חומרים בטבע

יחסי גומלין בטבע

יחסי גומלין בתוך אוכלוסיות בטבע

תחרות בין אורגניזמים בטבע

טריפה בטבע

סימביוזה וחיי שיתוף בטבע

השפעת אירועים ותהליכים על הסביבה האקולוגית

מעורבות האדם בטבע

התאמת בעלי חיים למדבר

התאמת צמחים לתנאי יובש במדבר

סיכומי מושגים באקולוגיה

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

עוד דברים מעניינים: