ביולוגיה \ אקולוגיה: תחרות בין אורגניזמים בטבע – סיכום

תחרות היא אחד מסוגי יחסי הגומלין בין אורגניזמים בטבע. אוכלוסיות מתחרות על משאבים מוגבלים בבית הגידול.

  • בטווח הקצר תחרות פוגעת בשני המינים המתחרים כיוון שאינם יכולים להתפחת ולהתרבות ברמה האופטימלית. בטווח הארוך, אלפי שנים, גורמת התחרות לברירה טבעית בה נוצרים מינים הנבדלים אלו מאלו בסוג המזון או במימד אחר של הגומחה האקולוגית וכך להקטנת החפיפה בין הגומחות האקולוגיות.
  • התחרות היא גורם חשוב בוויסות גודל של אוכלוסיות.
  • דחיקה תחרותית: מתרחשת כאשר יש חפיפה רבה בין הגומחות של המינים, וכתוצאה מכך נדחק מין אחד מהגומחה המשותפת. המין שנדחק נאלץ להגר מבית הגידול או שהוא נכחד. לדוגמא הניסוי של גאוס עם הסנדליות – עמ' 170 בספר.

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

עוד דברים מעניינים: