ביולוגיה \ אקולוגיה: גורמים אביוטיים – סיכום

גורמים אביוטיים בבית גידול או מערכת אקולוגית הם כל הגורמים שאינם בעלי חיים אך אף על פי כן משפיעים מאוד על בית הגידול מאחר והם קובעים את התנאים שבהם הוא מתפקד. גורמים אביוטיים מקיימים מערכת יחסים הדוקה עם הגורמים הביוטיים בבית הגידול שעושים התאמה לסביבתם..

להלן סיכומים מורחבים על כל אחד מהגורמים האביוטיים החשובים וההתאמות אליו:

מים – מרכיב קריטי בכל מערכת אקולוגית. משמשים כמערכת הובלה ביולוגית, מווסתים טמפרטורה ולחות.

אור – אור הוא מקור האנרגיה של המערכת האקולוגית.

הרכב האוויר – משפיע על התהליכים הביולוגיים בבית הגידול כמו הפקת אנרגיה.

טמפרטורה -מאפשרת ומונעת תהליכים ביולוגיים בבית הגידול.

ראו גם:

רמות ארגון במערכת אקולוגית

חומרים ואנרגיה במערכת אקולוגית

ארגון האורגניזמים בבית גידול

זרימת אנרגיה וחומרים במערכת אקולוגית

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו