ביולוגיה \ אקולוגיה: גורמים אביוטיים – סיכום

גורמים אביוטיים בבית גידול או מערכת אקולוגית הם כל הגורמים שאינם בעלי חיים אך אף על פי כן משפיעים מאוד על בית הגידול מאחר והם קובעים את התנאים שבהם הוא מתפקד. גורמים אביוטיים מקיימים מערכת יחסים הדוקה עם הגורמים הביוטיים בבית הגידול שעושים התאמה לסביבתם..

להלן סיכומים מורחבים על כל אחד מהגורמים האביוטיים החשובים וההתאמות אליו:

מים – מרכיב קריטי בכל מערכת אקולוגית. משמשים כמערכת הובלה ביולוגית, מווסתים טמפרטורה ולחות.

אור – אור הוא מקור האנרגיה של המערכת האקולוגית.

הרכב האוויר – משפיע על התהליכים הביולוגיים בבית הגידול כמו הפקת אנרגיה.

טמפרטורה -מאפשרת ומונעת תהליכים ביולוגיים בבית הגידול.

ראו גם:

רמות ארגון במערכת אקולוגית

חומרים ואנרגיה במערכת אקולוגית

ארגון האורגניזמים בבית גידול

זרימת אנרגיה וחומרים במערכת אקולוגית

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות

אוסף מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות מכיוון שונים: מוטיבציה בעבודה, בחינוך, ללמידה ועוד. משפטי מוטיבציה וציטוטים ולהצלחה, מחקרים והרצאות

עוד דברים מעניינים: