רמות ארגון במערכת אקולוגית – סיכום

רמות ארגון

בבית גידול או מערכת אקולוגית כלשהם חיים יחד אורגניזמים רבים. ניתן למיין את האורגניזמים בבית הגידול לפי החלוקה הבאה:

מין: קבוצה של יצורים בעלי תכונות משותפות, היכולים להתרבות ביניהם ולהעמיד צאצאים פוריים.

אוכלוסייה: מספר פרטים מאותו מין החיים באותה סביבה. הפרטים באוכלוסייה שונים אלו מאלו במינם (זכר או נקבה), בגילם, בגודלם ועוד = שונות.

חברה: מספר אוכלוסיות שונות המתקיימות יחד באותה סביבה.

בבית גידול האורגניזמים מופיעים בחברה שבה ישנן אוכלוסיות רבות, כל אחת מורכבת ממספר פרטים.

ראו גם:

חומרים ואנרגיה במערכת אקולוגית

ארגון האורגניזמים בבית גידול

זרימת אנרגיה וחומרים במערכת אקולוגית

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

עוד דברים מעניינים: