חומרים ואנרגיה במערכת אקולוגית – סיכום

אורגניזמים זקוקים מהסביבה לשני דברים על מנת להתקיים:
1. מקור אנרגיה: לביצוע פעולות החיים.

  1. חומרים המשמשים לבנייה, גידול, התרבות:

– חומרים אורגניים.
– חומרים אנאורגניים. את החומרים האנאורגניים מקבלים כל האורגניזמים מהסביבה (אוויר, מים, קרקע).

האורגניזמים נבדלים זה מזה באופן קבלת החומרים האורגניים.

יצורים אוטוטרופיים: יצורים המייצרים בעצמם חומר אורגני מחומרים אנאורגניים שבסביבה. הצמחים הירוקים הם יצורים אוטוטרופיים. הם מייצרים חומר אורגני בתהליך הפוטוסינתזה.
בתהליך הפוטוסינתזה הצמחים קולטים מים מהקרקע, פחמן דו-חמצני מהאוויר ובעזרת אנרגיית אור הם מייצרים גלוקוז (סוכר).

יצורים הטרוטרופיים: יצורים אלו קולטים חומר אורגני מהסביבה במזונם. בע"ח והאדם שייכים לקבוצה זו. הם אינם מסוגלים לייצר חומר אורגני מחומרים אנאורגניים, אלא חייבים לקבל חומר אורגני מוכן.

ראו גם:

רמות ארגון במערכת אקולוגית

ארגון האורגניזמים בבית גידול

זרימת אנרגיה וחומרים במערכת אקולוגית

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

חמש תיאוריות מנהיגות קלאסיות

חמש תיאוריות קלאסיות שמנסות להסביר מהי מנהיגות ומה הופך אדם למנהיג. האם מנהיגות היא תכונה מיוחדת, הקשר מסוים, תלות או עניין של כוח?

עוד דברים מעניינים: