השפעת אירועים ותהליכים על הסביבה האקולוגית

בבתי גידול רבים החברה היא יציבה לאורך זמן, ואינה משתנה שינוי בולט. אך גם בתקופות של יציבות מתחוללים שינויים רבים כמו: אורגניזמים מתים או נטרפים, אורגניזמים נולדים, ישנו מעבר של אנרגיה וחומרי מזון מפרט אחד לשני.

ישנם בתי גידול בהם מתרחשים שינויים איטיים הנמשכים שנים רבות, והם חלק מתהליך הנקרא סוקצסיה.

 

חברה בשיווי משקל דינמי

חברה אשר אינה משתנה באופן בולט היא חברה בשיווי משקל דינמי.

מאפייני החברה במצב זה:

  • מספר האוכלוסיות והרכב הסוגים בכל מין (סוג = תת קבוצה של מין) קבועים פחות או יותר.
  • מספר הפרטים קבוע (מס' המתים, נטרפים, מהגרים = מס' הנולדים, מהגרים) פחות או יותר.
  • האנרגיה הנקלטת במערכת שווה לאנרגיה הנפלטת.
  • הביומסה הכללית נשמרת קבועה פחות או יותר.
    • בחברה יציבה, הרכב האוכלוסיות ומספר הפרטים קבוע ולכן גם יחסי הגומלין ומחזור החומרים קבועים במידה רבה.
    • הכוונה בשיווי משקל דינמי היא שיש תזוזות לכאן ולכאן אך באופן כללי היציבות נשמרת, לכן זה לא שיווי משקל קבוע. במצב זה יש תנועה והתרחשות מתמדת בתוך המערכת.

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

 

עוד על אקולוגיה:

למה מיחזור לא יציל את כדור-הארץ (אבל זה לא אומר שצריך להפסיק)

מה יקרה אם כל הקרח בעולם ימס?

"האדם" (ומלחמתו בטבע ובעצמו) – אנימציה

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

עוד דברים מעניינים: