סיכום מושגים באקולוגיה

הגדרות:

בית גידול:       המקום שבו חי בעלי חיים או צמח ( גזע עץ, שלולית, "מתחת לאבן")

מערכת אקולוגית: אזור גיאוגרפי גדול המאופיין על ידי נתונים אקלימיים ייחודיים ובעילי חיים וצמחים ייחודיים כדוגמא – אגם, רכס הרים, מדבר, יערות טרופיות. המערכת מורכבת מהאורגניזמים, מהגורמים האביוטיים ומיחסי הגומלין ביניהם.

כושר נשיאה:  מספר האורגניזמים של מין מסוים אשר יכולים לחיות בבית הגידול – כושר הנשיאה הוא סה"כ השפעה של כל הגורמים הביוטיים ואי-ביוטיים על אוכלוסייה.

כושר המסה:   כמות המומסים שיכולים להתמוסס במומס. למים כושר המסה גדול.

קיבול חום:     כמות האנרגיה הדרושה לשנות את החום של החומר. למים יש קיבול חום גבוה – דרושה הרבה אנרגיה לשנות את טמפרטורה של המים.

קפיאה:          שינוי מצב צבירה מנוזל למוצק. מים מתרחבים כאשר קופאים ולכן קרח קל יותר ממים וצף על פני המים.

נקודת כמישה: כמות המים בקרקע מסוים אשר לא ניתנים לקליטה על ידי שורשי הצמח ולכן ברמת רטיבות זו מתחיל כמישת הצמח.

נקודת קיבול שדה: כמות המים בקרקע יומיים לאחר הרטבה מלאה. בקרקע קלה קיבול שדה קטן יותר מקיבול השדה של קרקע כבדה.

קרקע גסת גרגיר: ( קלה) קרקע מורכבת בעיקר מחול

קרקע דקת גרגיר: ( כבדה) קרקע מורכבת בעיקר מחרסית

נביטה:          תהליך של קליטת מים ותחילת התפתחות של זרע לאחר תקופה בתרדמה

נדידה:          תנועות עונתיות של בעלי חיים כדי לנצל את משאבי הטבע באופן אופטימלי.

נשירת עלים:  התאמה של צמחים לחיות באקלים קשה – גידול עלים בעונה טובה ונשירתם בעונה הקשה

עונת רבייה:    בעלי החיים החיים באזור בעל עונתיות , מתרבים בעונה מסוימת ( בדרך מכוונים את העונה שבה יש לאכיל צאצאים בעונה עם כמות אוכל מרבית)

פוטוסינתזה:    תהליך המבוצעת על ידי צמחים ירוקים בלבד. בעזרת הצבען כלורופיל הצמח קולט אנרגיית השמש המשתמש בה כדי לחבר בין פחמן דו-חמצני (הנקלט מהאוויר דרך הפיוניות) ומים ( הנקלט מהקרקע דרך השורשים) ליצור גלוקוז ( סוכר) חמצן משוחרר לאוויר כתוצר לוואי.

פריחה:         יצירת פרחים ( שהם עברי הרבייה של צמחי על) בעונה מסוים כדי לנצל גורמים איביוטיים ( כגון רוח, מים) או גורמים ביוטיים ( כגון חרקים, ציפורים…) כדי להעביר את אבקת הפרחים מפרח לפרח.

קרינת אדום-רחוק: סוג של קרינת אור בלתי נראה ( על ידינו) אשר מורגש כחום.

קרינה אור:     קרינה הנקלטת על ידי אברי חושים מיוחדים ( עיניים)  ומתורגם על ידי המוח לתמונה.

קרינת UV     קרינה בלתי נראית,( על ידינו)  אנרגטית מאוד אשר יכולה להזיק לתאי עור או תאי הרשתית.

אטמוספרה:    שכבת אוויר בעובי כ-10 ק"מ סביב כדור הארץ. מורכב מ21% חמצן, 78% חנקן ו-0.03 %  פחמן דו-חמצני.

חילוף גזים:    בעלי חיים וצמחים מחליפים גזים בין עצמם לבין האוויר. בעלי חיים וצמחים מבצעים נשימה וקולטים חמצן לצורך הפקת אנרגיה מחומרי מזון ומפרישים פחמן דו-חמצני. בנוסף צמחים קולטים פחמן דו-חמצני ומפרישים חמצן כתוצאה של פוטוסינתזה.

נשימה:          מחולק לשניים:

נשימה תאית: הפקת אנרגיה מחומרי מזון בתאים על ידי חמצון המזון.

נשימה גופנית: פעולת החלפת גזים בין בגוף לבין האוויר דרך איבר גוף מיוחד ( ריאות, זימים, טרכאות)

זימים:            איברי נשימה של דגים ודו-חיים

טרכאות:         איברי הנשימה של פרוקי רגליים ( חרקים, עכבישים…..)

טורפי על:       טורפים שאין להם בעלי חיים שטורפים אותם ( דוגמות – נשרים, אריות, עטים)

מגוון מינים:    מדד של מספר המינים השונים בבית גידול. ככל שבית הגידול יותר מורכב ועתיק, מגוון המינים שבו גודל.

מין:               קבוצה של אורגניזמים שמתרבים ביו עצמם ולא מתרבים עם אורגניזמים של מין אחר.

צרכנים ראשונים:  אוכלי צמחים

צרכנים שניוניים: אוכלי צרכנים ראשונים

יצרנים:         צמחים או חיידקים מסוימים

מפרקים:        פטריות וחיידקים אשר מפרקים חומרים אורגניים לחומרים אנאורגניים ובכך מפיקים אנרגיה.

גורמים אביוטיים :

מים:  הכרחי לתהליכים חיים. צמחים קולטים מים דרך שורשים מהקרקע ומאבדים מים דרך הפיוניות שבעלים ( דיות) . באזורים שבהם מעט מים לצמחים עלים קטנים ושורשים עמוקים. מים עולים בצמחים מהשורשים לעלים דרך צינורות הובלה. ( תהליך פסיבי) בבתי גידול בקרבת מים שינויי טמפרטורה בין יום ולילה ובין חורף וקיץ מתונים. קרח נוצר על פני מים ולכן בעלי חיים יכולים להמשיך לחיות מתחת לקרח. מים ממיסים הרבה מינרלים וגזים ולכן צמחים מקבלים הזנה מינרלית דרך המים ובעלי חיים יכולים לנשום בעזרת אברי גוף מיוחדים במים.

קרקע: קיימים 4 מקטעים בקרקע – מקטע מינרלי, מקטע אורגני, מקטע אווריר ומקטע של מים. סוג המינרלים קובע תכונות הקרקע. גודל חלקיקי המינרלים קובע גם תכונות הקרקע. חומר אורגני סופג מים ומינרלים ולכן ככל שיש יותר חומר אורגני הקרקע יותר פורייה. המים בקרקע ממלא את חללי האוויר וגם נספג לחומר אורגני וחלקיקי המינרלים.

אור: דרוש לפוטוסינתזה. צמחים שונים מותאמים לחיות ברמות אור שונות. אור הוא אות חשוב לאורגניזמים – אורגניזמים מודדים רמות אור, אורך יום ושינויים לאורך יום ולכן מצליחים לכוון "שעון ביולוגי".

טמפרטורה:     ככל שטמפרטורה עולה תהליכים ביולוגיים נעשים יותר מהר ( עד לגבול מסוים – כ-45 מעלות) כאשר הטמפרטורה הגבוהה גורמת למוות של התאים). כל אורגניזם מותאם לחיות בטווח טמפרטורות מסוימת.  עונה חמה מאוד או קרה מאוד היא דבר בעייתי מאוד ואורגניזמים חייבים להיות בעלי התאמות מיוחדות כדי לשרוד אותה ( נדידה, אחד-עונתיות, גיופיטים. תרדמה….)

                   רוב בעלי החיים לא יכולים לשנות את טמפרטורת גופם בדרכים מטבוליים – הם נקראים פויקילותרמים. יונקים וציפורים יכולים לווסת את חום גופם והם נקראים הומאותרמים. כל בעלי החיים יכולים לשנות את חום גופם על ידי שינוי מקום ובחירת מקום מתאים יותר או על ידי בחירת שעות פעילות בשעות שהטמפרטורה מתאימה.( התנהגות)

רוח:               רוחות חזקות גורמות לנזק פיזי לצמחים ולאיבוד מים. ככל שהרוחות חזקות יותר הצמחים בבית הגידול קטנים יותר.

אוויר:           21% האוויר הוא חמצן, 78% חנקן,% 0.03  פחמן דו-חמצני. ככל שעולים לחץ האוויר יורד ( וההפך) במים בין 1% ו-6% חמצן תלוי בטמפרטורת המים ( ככל שהמים קרים יותר יש בהם יותר חמצן)

גורמים ביוטיים :

גורמים ביוטיים נמדדים כיחסי גומלין בין אורגניזמים. בין יחסי הגומלין שנראו בשני הסרטים:

טריפה:  בעלי חיים ( או לפעמים צמח) אוכל בעלי חיים אחר

תחרות: אורגניזמים אשר חיים יחד בבית גידול צורכים אותו המשאב ולכן בתחרות. ( היחס = -\- )

שיתוף (סימביוזה): 3 סוגים – מוטואליזם  – שיתוף ששני הצדים מרוויחים ממנו. ( היחס = +\+)

קומנסיאליזם – שיתוף שרק אחד הצדים נהנה ממנו ( והשני לא מרווח ולא מפסיד) ( היחס = +\0)

סימביוזה: שיתוף שהכרחי לשני השותפים. לפעמים השיתוף כל כך הדוק שקשה להפריד בין האורגניזמים ( לדוגמא –חזיזיות) ( היחס = +\+)

טפילות : אורגניזם אחד חיי על חשבון אורגניזם אחר. ( היחס = +\-)

אללופטיה:  השפעה של צמח על צמחים אחרים בסביבתו כאשר על ידי חומרים מופרשים מהעלים או שורשים הצמח פוגע בגידול המתחרה. ( היחס = +\-)

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

והנה עוד כמה דברים שחשוב לדעת:

12 דברים שכל אחד יכול לעשות ברגע זה ביחס למשבר האקלים

הסיפור של הדברים – מודעות אקולוגית (מתורגם)

קריאת השכמה (מהטלפון החדש שאתם לא צריכים)

עוד דברים מעניינים: