זרימת אנרגיה וחומרים במערכת אקולוגית – סיכום

האורגניזמים קולטים מהסביבה אנרגיה וחומרים ומשחררים לסביבה חומרים ואנרגיית חום.

השמש היא מקור האנרגיה הראשוני למערכות האקולוגיות. כיוון שאנרגיה אינה ניתנת למיחדזור מלא יש צורך באספקת אנרגיה קבועה מהשמש.

הביוספירה היא מערכת סגורה לחומרים (אין כניסה ויציאה של חומרים מהמערכת) ומערכת פתוחה לאנרגיה (כניסה מתמדת של אנרגיה מהשמש ויציאה של אנרגיית חום).

במערכת אקולוגית יש מעבר שדל אנרגיה וחומרים בין הגורמים הביוטיים באמצעות הזנה.

תיאור איכותי: שרשרת מזון ומארג מזון

 • שרשרת מזון: יצרן ¬ צרכן ראשוני ¬ צרכן שניוני/משני.
 • בכל בית גידול ישנן מספר שרשרות מזון המשולבות יחד = מארג מזון.
 • שרשרת מזון ומארז מזון מתארים מעבר של חומרים/אנרגיה בבית הגידול באופן איכותי, אין התייחסות למספר האורגניזמים, גודלם ולכמויות האנרגיה בכל שלב.
 • אין ייצוג למפרקים, אך הם משתלבים בכל שלב.

תיאור כמותי: פירמידה אקולוגית

 • כל שלב בפירמידה נקרא רמת הזנה או רמה טרופית.
 • פירמידה אקולוגית מתארת מעבר של חומרים ו/או אנרגיה בבית גידול.
 • יחסי המספרים בין אורגניזמים בכל רמת הזנה יוצרים מעין פירמידה.
 • בסיס הפירמידה מייצג את היצרנים, הדרגה הבאה היא הצרכנים הראשוניים, השניוניים, טרופי על.
 • ביומסה: כלל החומרים האורגניים המצויים ברמת הזנה אחת, נמדדת בגרם/סמ"ר.
 • כמות החומרים האורגניים (ביומסה)/ האנרגיה הולכת ופוחתת במעבר מרמת הזנה אחת לשניה מהסיבות הבאות:
  א. היצורים מנצלים חלק מהמזון להפקת אנרגיה, לגדילה ולהתרבות. חומרים אלו אינם עומדים לרשות הרמה
  הבאה.
  ב. חלק מהחומרים מופרשים כפסולת (שתן וצואה) ולא עומדים לרשות הרמה הבאה.
  ג. לא כל חלקי היצור הם אכילים, למשל שיניים. החומרים הבונים אותם אינם עומדים לרשות הרמה הבאה.
  ד. חלק מהאנרגיה נפלטת כאנרגיית חום שאינה ניתנת לניצול.

**** שינוי באחת מהמרכיבים בשרשרת המזון/מארג המזון/פירמידה אקולוגית משפיעה על שאר המרכיבים וגורם לשינוי בהם.

ראו גם:

רמות ארגון במערכת אקולוגית

חומרים ואנרגיה במערכת אקולוגית

ארגון האורגניזמים בבית גידול

מחזור חומרים בטבע

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

עוד דברים מעניינים: