ביולוגיה \ אקולוגיה: יחסי גומלין בתוך אוכלוסיות בטבע – סיכום

פרטים באוכלוסייה מקיימים יחסי גומלין בניהם מאחר והם זקוקים לאותם משאבים, כלומר הגומחות שלהם חופפות זו את זו. כתוצאה מכך ישנה תחרות על משאבים.

התחרות בתוך האוכלוסייה היא אחד הגומרים החשובים בוויסות גודל האוכלוסייה.

הפרטים המוצלחים יותר, ימצאו יותר מזון, יתרבו יותר ויעבירו לצאצאים את התכונות המוצלחות = ברירה טבעית.

דוגמאות לתחרות בין פרטים באוכלוסייה:

  • תחרות על מזון.
  • תחרות על מקומות מסתור ו/או מקומות קינון.
  • תחרות על נקבות.
  • תחרות על אור בין ענפי העץ.
  • תחרות על מים בין צמחים שנבטו באותו מקום.
  • חקלאים נוהגים לדלל את הפירות על העץ בשלבים הראשונים של התפתחותם כיוון שעץ לא יכול לספק את המשאבים הדרושים להרבה מאד פירות.
  • הנהגות טריטוריאלית מתאפיינת בכך שלכל פרט או קבוצת פרטים יש מרחב מסויים בבית הגידול. לאף אחד אחר אסור להיכנס לטריטוריה של האחר. הטריטוריה מספקת לבעליה מזון, מקומות מסתור, קינון וכו'. התנהגות טריטוריאלית גורמת להתחמקות מתחרות עם פרטים אחרים. אך השגת הטריטוריה היא כתוצאה מתחרות. הפרט המוצלח יותר יש לו טריטוריה טובה יותר.
  • ארגון היררכי בתוך האוכלוסייה גם כן מפחית את התחרות.

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

עוד דברים מעניינים: