אקולוגיה: גורמים ביוטיים – סיכום

גורמים ביוטיים בבית גידול או מערכת אקולוגית הם כל האורגניזמים החיים בו (חיות, צמחים, חיידקים וכיו"ב). הם נבדלים מגורמים אביוטיים שאינם חיים.

הסתגלות: שינוי בהתנהגות, בפיזיולוגיה או במורפולוגיה של האורגניזם במהלך חייו. ההסתגלות מתרחשת אצל הפרט בתגובה לתנאי סביבה משתנים. לדוגמא, אצל אנשים השוהים במקומות גבוהים, בהם ריכוז החמצן נמוך יחסית, ישנה עלייה במספר תאי הדם האדומים. כאשר אנשים אלו חוזרים לגור בגובה "רגיל", מספר תאי הדם האדומים יורד לרמה הרגילה.

התאמה: כתוצאה מאבולוציה מתפתחים במשך מיליוני שנים אורגניזמים שהם בעלי תכונות שונות מאלו של אבותיהם הקדמונים. חלק מתכונות אלו מספקות לאורגניזמים התאמה טובה יותר לתנאי הסביבה. התאמה היא תכונה תורשתית ותוצר של תהליך אבולוציוני וברירה טבעית שעבר המין.

התאמה של אורגניזם לבית הגידול מבטאת את היכולת של האורגניזם לשרוד בסביבה בה הוא חי ולהעמיד צאצאים.

  • היכולת של פרט להסתגל לתנאי סביבה משתנים היא התאמה. כלומר, זו תכונה שעברה בתורשה.
  • בכל אוכלוסייה המתרבה ברבייה מינית קיימת שונות. כאשר חל שינוי כלשהו בסביבה, אותם אורגניזמים המותאמים (מראש) ישרדו טוב יותר מאלו המותאמים פחות. המותאמים יותר יצליחו להשיג את מירב המשאבים הדרושים להם, יעמידו יותר צאצאים שיהיו בעלי אותן תכונות המקנות להם התאמה לתנאי הסביבה.
  • ברירה טבעית: השינויים המתרחשים בסביבה ומביאים להישרדות המותאמים ביותר.

מידת ההתאמה נבחנת על פי התכונות הבאות:
א. כושר תחרות בהשגת חומרים (מזון) ואנרגיה.

ב. כושר עמידה בפני טריפה או יכולת הימלטות מפני טורפים.

ג. עמידות לתנאי סביבה קיצוניים (טמפ', מזיקים, מחלות, מליחות)

ד. מספר צאצאים פוריים.

התכונות הללו מגדילות את סיכויי האורגניזם לשרוד ולהעמיד צאצאים פוריים.

לא תמיד כל המדדים הם מכסימליים. למשל, בעופות ויונקים לא תמיד כדאי להביא הרבה צאצאים כיוון שיש להשקיע הרבה מאד בהאכלה והגנה על הצאצאים.

כשירות: המושג הוא מושג יחסי ומבטא את כושרו של פרט להעמיד צאצאים פוריים בסביבה נתונה יחסית לאורגניזמים אחרים מאותו המין.

הפרט בעל הכשירות הגבוהה יעביר את תכונותיו לצאצאים ויש להם סיכוי גדול יותר להיות בעלי כשירות גבוהה.

ראו גם:

סוגי התאמה לסביבה של גורמים ביוטיים

רמות ארגון במערכת אקולוגית

חומרים ואנרגיה במערכת אקולוגית

ארגון האורגניזמים בבית גידול

זרימת אנרגיה וחומרים במערכת אקולוגית

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה / אקולוגיה

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו