סיכומים לבגרות בסוציולוגיה: תרבות

מהי תרבות

הדיון בתרבות הוא אחד העיסוקים המרכזיים של הסוציולוגיה, אם כי ההגדרה מהי תרבות אינה תמיד פשוטה וכך גם הדרכים השונות לחקור תרבויות.

הגדרה למונח "תרבות"

המונח תרבות בסוציולוגיה מוגדר כמערכת ערכים, רעיונות, דפוסי התנהגות המשותפים לכל בני חברה מסויימת ומועברים בתהליך של למידת חברתית לדור הבא. כלומר, אחד התנאים להגדרה של תרבות הוא היכולת שלה לשעתק, כלומר להעביר את עצמה, מדור לדור.

אנו מבחינים בין חברה לתרבות: המונח "חברה" מתייחס לאנשים החיים בסביבה גאוגרפית מסויימת ויש ביניהם תלות הדדית. המונח "תרבות" מתייחס למאפיינים המשותפים לבני אותה חברה, שהתפתחו במרוצת הדורות ומועברים לדורות הבאים בתהליך החיברות. המאפיינים המשותפים האלו הם מרכיבי תרבות. עם זאת, מטבע הדברים יש לא פעם חפיפה גדולה בין תרבות וחברה וקשה באמת להפריד בין השניים.

מרבית ההגדרות לתרבות מתייחסות לשני סוגים של אבני יסוד הקיימים בכל תרבות: אבני יסוד חומריות ואבני יסוד לא חומרית.

תרבות חומרית

תרבות חומרים כוללת את היצירות הפיזיות של בני התרבות לדורותיהם.

מרכיבי התרבות החומרית מעידים על משאבי התרבות, על רמתה הטכנולוגית, על צורכי החברים בה ועל סולם העדיפויות הערכי שלהם.

תרבות לא-חומרית

תרבות לא חומרים כוללת את ההיבטים המופשטים של התרבות כגון ערכים, נורמות, סמלים, טקסים, מוסדות, ידע ואומנות. התרבות הסו מבטאת את אופן חשיבתם של בניה ואת הדרכים המקובלות עליהם למימוש רעיונותיהם.

מהתוצרים החומריים של תרבות אפשר ללמוד על התרבות הלא-חומרית, משום שחפצים נוצרים כדי לענות על צורכי האנשים, ומכאן שהם מבטאים גם מרכיבים מהתרבות הלא-חומרית כמו ידע וערכים.

נושאים נוספים אודות תרבות מתוך חומר הבגרות בסוציולוגיה

מרכיבי התרבות העיקריים

גישות תיאורטיות לניתוח תרבויות

השוואה בין תרבויות

מודל התפתחות הטכנולוגיה של לנסקי

חברה מסורתית, חברה מודרנית וחברה פוסט-מודרנית

אתנוצנטריות, יחסיות תרבותית ואוניברסליים תרבותיים

יחסי תרבויות בחברות הטרוגניות

כיצד חוקרים תרבות (סוגי תצפיות)

העשרה

כאן תוכלו לקרוא עוד אודות תרבות בסוציולוגיה וכן אודות  גישות סוציולוגיות בחקר התרבות

תוכלו להעשיר את ידיעותיכם בסוציולוגיה באמצעות הקורס (האקדמי) מבוא לסוציולוגיה או במאגר הסיכומים בסוציולוגיה כאן באתר.

להרחיב אופקים:

נח לא לבד: סיפור המבול בתרבויות שונות

דיוויד פוסטר וואלאס – נאום "אלו הם מים"

איך הפך 'האח הגדול' מסיוט לחלום?

מה היה לקרל מרקס נגד הזכות לקניין?

"הזכות לקניין היא הזכות ליהנות מנכסיו ולהתנהל עימם באופן שרירותי וללא כל התחשבות באנשים אחרים, באופן נפרד מהחברה, זוהי הזכות לאנוכיות"

עוד דברים מעניינים: