חברה מסורתית, חברה מודרנית וחברה פוסט-מודרנית – סיכום בסוציולוגיה

סיכומים בסוציולוגיה: חברה מסורתית, חברה מודרנית וחברה פוסט-מודרנית

אחת הדרכים לערוך השוואה בין תרבויות בסוציולוגיה היא דרך ההבחנה בין חברה מסורתית, מודרנית ופוסט מודרנית

חברה מסורתית

חברה מסורתית היא חברה טרום-תעשייתית, בעלת אוכלוסייה מצומצמת המיושבת בכפרים חקלאיים ובעיירות קטנות; חברה שהשינויים במרכיבי תרבותה השונים (ערכים, נורמות, מוסדות עוד) אטיים מאוד ותפיסת הזמן נקשרת לעבר; מרכז החיים נעוץ בקשרי שייכות ובקשרים רגשיים למשפחה ולקהילה; אין בה דגש על השכלה פורמלית והיא מאופיינת בהשקפות עולם פטריארכליות ודתיות, בסטטוסים ובתפקידים שיוכיים; הניעות החברתית בין המעמדות בחברה היא מצומצמת.

חברה מודרנית

חברה מודרנית היא חברה שעברה את המהפכה התעשייתית ומתמקדת בהכשרת עובדים בהתמחותם בייצור המוני תעשייתי; חברת המונים שאוכלוסייתה מיושבת בעיקר בערים גדולות, השינויים במרכיבי תרבותה השונים (ערכים, נורמות, מוסדות ועוד) הם מהירים ותפיסת הזמן נקשרת לעתיד; מרכז החיים בחברה המודרנית מתחלק בין המשפחה למקום העבודה; השקפות העולם הדתיות והפטריאכליות נחלשות ומפנות את מקומן לטובת השקפות עולם מדעיות רציונליות, וניתן דגש להשכלה פורמלית; זוהי חברה שוויונית יותר שבה הסטטוסים והתפקידים הם בעיקר הישגיים וקיימת ניעות חברתית רבה יותר בין המעמדות; חברה המחזקת אינדיבידואליות ופלורליזם של דעות.

חברה פוסט-מודרנית

חברה המתבססת על שימוש במיומנויות של ידע כמו מוצרים אלקטרוניים, מחשבים ולוויינים. בחברה הפוסט מודרנית ההתפתחות הטכנולוגית משפיעה על ההתפתחות החברתית, ולכן השינויים בה מהירים מאוד ותפיסת הזמן בה נקשרת לעתיד. התקשורת החברתית נעזרת בהתפתחו הטכנולוגית ולא נזקקת לקרבה גאוגרפית; המבנים החברתיים גמישים יותר והיררכיים פחות; הסטטוסים והתפקידים ברובם הישגיים ואנשים מחליפים קריירה כמה פעמים בחייהם, מחויבים יותר להגשמתם העצמית ופחות למשפחתם; חברה שוויונית.

תהליך מרכזי בחברה הפוסט מודרנית הנו תהליך היווצרותה של "תרבות גלובלית". התפתחותה המואצת של הטכנולוגיה הביא ליצירת קשרים בין תרבותיים ללא כל קושי, לזרימת מידע בין אנשים וחברות שונות, וכפועל יוצא מכך – למסחר בינלאומי ולהיווצרות חברות ענק בינלאומיות. כל אלה מובילים דפוסי צריכה דומים של אוכל, ביגוד, תקשורת, תרבות ועוד בקרב בני תרבויות שונות בעולם. תהליך זה מאיים על שימור התרבות המקומית.

המונח "חברת צריכה" רומז לכך שחברות בנות זמננו מטפחות את הצריכה, את הקנייה ואת השימוש בסחורות לשם ביטוי סגנון חיים. תרבות הצריכה של האדם מתבטאת בפתיחתם של קניונים, מרכזי קניות ומקומות נוספים בהם ניתן ליצור דימויים של הגשמת חלומות.

עם זאת, חשוב לציין שתרבות מקומית לא מאבדת באופן מיידי את מאפייניה הייחודיים לטובת המאפיינים של התרבות הגלובלית. ההסתגלות לשינוי תרבותי אינה מיידית, ולרוב היא מאיימת על בני החברה.

התהליכים המרכזיים שעוברת החברה:

  1. החברה עוברת שינוי בתכיפות רבה יותר.
  2. החברה עושה שימוש בטכנולוגיה מפותחת יותר
  3. ניתנת לגיטימציה לפלורליזם של השקפות עולם ערכיות ושל נורמות.
  4. מתבצעת התכוונות חברתית לעתיד ולפיתוח התרבותי שהוא טמון בחובו.
  5. פוחתת התקשורת האישית פנים אל פנים.
  6. מעמד המשפחה יורד
  7. ניתן דגש רב יותר לסטטוסים הישגיים ומתאפשרת ניעות בין-מעמדית.
  8. מיוחסת חשיבות רבה להשכלה פורמלית.

ראה גם: מודל התפתחות הטכנולוגיה של לנסקי

תוכלו להעשיר את ידיעותיכם בסוציולוגיה באמצעות הקורס (האקדמי) מבוא לסוציולוגיה או במאגר הסיכומים בסוציולוגיה כאן באתר.

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

עוד דברים מעניינים: