סוציולוגיה – מאגר משאבים וסיכומים בסוציולוגיה

סוציולוגיה היא תחום חקר העוסק במערכות אנושיות והאופן שבו הן מתפקדות. הסוציולוגיה שואלת שאלות המשלבות בניהן היבטים חברתיים, תרבותיים, כלכליים ופוליטייים הנוגעים לאופן בנייתן ותפקודן של קבוצות אנושיות והפרטים שבתוכן. בכל מקום בו בני אדם יוצרים חברה או קבוצה מכל סוג שהוא, בין אם זו כת, מדינה או כיתה בבית ספר יסודי, הם גם יוצרים עימה מערכות של ערכים, תפיסות, סוג התנהגות וטקסים שהופכים את הקבוצה או החברה לכזו ו"מחזיקים אותה ביחד". הסוציולוגיה נותנת את דעתה לתהליכים אלו הנוגעים לכל אדם ואדם ומנסה לבאר את האופן שבו הם פועלים ואת מערכת היחסים שמקיימים בני אדם עם המערכות החברתיות שבהן הם פועלים.

כאן תמצאו מאגר של סיכומים ומשאבים בנושאי סוציולוגיה.  מרבית הסיכומים מבוססים על קורסים בסוציולוגיה או בתחומים קרובים והם ערוכים בצורה של עמודים מרכזיים עם רשימות נושאים וקישורים פנימיים בין הנושאים של הסיכומים השונים, כך שניתן ללמוד אצלנו סוציולוגיה בצוורה סדורה או אינטואיטיבית.

הקורס מבוא לסוציולוגיה מציע הכרות ראשונה עם התחום של חקר החברה. מבוא לסוציולוגיה סוקר גישות שונות בתחום וסוקר את ההתפתחות של התיאוריה הסוציולוגית במאה וקצת השנים האחרונות.

מבוא לתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות הוא גם כן סוג של קורס מבוא לסוציולוגיה השם דגש על הוגים ותיאוריות בתחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הקרובה אליה.

סוגיות בתרבות המאה ה-20 הוא קורס מתחום לימודי התרבות שקשור אף הוא בסוציולוגיה ומציע סקירה של מגמות חברתיות ותרבותיות באחת המאות הדרמטיות ביותר בתולדות האדם.

תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו מציע מפגש עם מחשבה סוציולוגיות מתקדמת יותר והוגים כמו בורדייה, פוקו, בק ועוד.

הקורס חברה ומגדר הוא קורס שעוסק בנושא של מערכת היחסים בין המינים ונושא המגדר בהקשריו החברתיים.

חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש הוא קורס שממשיך את הקורס על החברה במאה העשרים ובוחן מגמות של שינוי חברתי בעת החדשה.

פסיכולוגיה של ההמון הוא קורס מתחום הפסיכולוגיה אך הוא גם נוגע לנושאי הסוציולוגיה כאשר הוא שואל כיצד נוצרת ומתפקדת תודעה קולקטיבית.

תרבות ארגונית – תיאוריות ומודלים וכן השוואה בין תרבותית של סוגיות הנוגעות לתרבות במסגרת הארגון.

כמו כן תמצאו כאן מאגר סיכומי מאמרים בסוציולוגיה עם תקצירים וסיכומים של מאמרים חשובים בסוציולוגיה.

לבסוף, למי שמבקש לעשות את צעדיו הראשונים בלימוד סוציולוגיה או לבסס את ידיעותיו אפשר לפנות למאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה באתר.

אנו מקווים כי מאגר הסיכומים בסוציולוגיה שלנו סייע לכם. בעתיד נעלה כאן סיכומים נוספים בסוציולוגיה ובכלל ומומלץ לחזור ולהתעדכן. ניתן גם לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק כאן למעלה מימין.

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

עוד דברים מעניינים: