מודל התפתחות הטכנולוגיה של לנסקי – סיכום

סיכומים בסוציולוגיה: מודל התפתחות הטכנולוגיה של לנסקי

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה.

מודל התפתחות הטכנולוגיה של לנסקי הוא אחד הגישות בסוציולוגיה להשוואה בין תרבויות.

את ההיסטוריה האנושית תיאר קרל מרקס, מאבות הסוציולוגיה, כתהליך ארוך ומורכב של שינוי חברתי. בני הזוג לנסקי ערכו סידרה של מחקרים וסיווגו חברות לחמישה סוגים, על פי התפתחותן הטכנולוגית:

חברת לקט וציד: מבריאת העולם ועד לפני 12,000 שנה התקיימו אך ורק חברות של ציידים ולקטים. בני החברה היו נוודים ועסקו בחיפוש מזון עבור המשפחה. הנשים התמחו בליקוט צמחים והגברים בציד.

חברות גננות (חקלאות פשוטה) ומרעה: כשהחלו להתפתח כלי עבודה לגידול צמחים עברו חלק מהציידים והלקטים להשתמש בטכנולוגיה החדשה. אחרים חיו בחברות מרעה, בחברות שבייתו בעלי חיים, והיו גם כאלה ששילבו בין הטכנולוגיות. ייצור המזון גדל ובני האדם התפנו לעסוק גם במלאכות כמו דת ומסחר. המעמד החברתי נקבע לפי יכולת הייצור של המזון.

חברות חקלאיות (חקלאות מורכבת): התחילה לפני כ-5000 שנה. קיימת גם כיום במחוזות רבים בעולם. טכנולוגיה חקלאית המושתתת על עיבוד קרקע בקנה מידה גדול באמצעות מחרשות או מקורות אנרגיה הופעת ישובים קבועים, הופעת אליטות, הופעת ארגונים חברתיים דתיים או פוליטיים או צבאיים. ההתמחות המקצועית ויכולת הייצור בתחום שימשה מדד ליוקרת סטטוס ולהשתייכות לעילית חברתית.

חברות מתועשות: טכנולוגיה המשתמשת במקורות אנרגיה מתקדמים להפעלת מכונות מתוחכמות. החלה במאה ה-18 התגברה תוך כדי המהפכה התעשייתית. תהליכי עיור, התפתחות החשמל והקיטור. התמורות הטכנולוגיות הביאו לשגשוג כלכלי ולעלייה ברמת החיים, אך אירגוני הענק נטלו מהמשפחה רבים מתפקידיה, והלכידות המשפחתית נחלשת.

חברות פוסט-תעשייתיות: בעשרות השנים האחרונות מתפתחות חברות פוסט תעשייתיות המדגישות שימוש במחשבים ובאמצעים אלקטרוניים נוספים המפתחים מידע. מרחקים גיאוגרפיים מאבדים מחשיבותם והתרבות נעשית גלובלית.

לפי מודל התפתחות הטכנולוגיה של לנסקי זה אפשר לראות את השפעתה של ההתפתחות הטכנולוגית על המבנה החברתי. לא כל החברות האנושיות עברו את השינויים באותו קצב, וגם כיום ניתן למצוא בעולם חברות המתאפיינות בתרבות פשוטה יותר לצד חברות המתאפיינות בתרבות מורכבת יותר מבחינת הטכנולוגיה שבה הן משתמשות, ומבחינת יכולות היצור והידע שנוצר, נאגר ונעשה בו שימוש.

 

תוכלו להעשיר את ידיעותיכם בסוציולוגיה באמצעות הקורס (האקדמי) מבוא לסוציולוגיה או במאגר הסיכומים בסוציולוגיה כאן באתר.

 

עוד דברים מעניינים: