סיכום בסוציולוגיה: מרכיבי תרבות עיקריים

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה: מרכיבי תרבות עיקריים

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה.

תרבות (ראה מאמר מרכזי והגדרה של תרבות) בנויה ממספר מרכיבים עיקריים:

מרכיבי תרבות עיקריים

 1. סמל: סמל הוא סימן + משמעות. המשמעות המבוטאת הינה רעיונית ורגשית גן יחד. דרך מקוצרת לייצוג קטגוריות. אלמנט בעל משמעות מוגדרת לבני תרבות מסויימת.

שפה: מערכת סמלים מרכזית בתרבות המאפשרת תקשורת בין בני התרבות. השפה כוללת שפה מילולית ושפה לא מילולית כמו שפת גוף.

 1. ערך: אמת מידה לקביעת מה יפה, מה טוב, מה נכון ומה צודק. בני אדם נוטים לאמץ ערכים, אולם לעיתים הערך נתון לפרשנויות שונות. לכך צריך לדעת להבחין בין הערכים עצמם לבין ההתנהגויות בפועל.

סולם ערכים: הדירוג המקובל בתרבות מסויימת לסדר הערכים מבחינת חשיבותם. בראש ממוקמים ערכים הנתפסים כחשובים ביותר ובתחתיתו – ערכים הנתפסים בתרבות כחשובים פחות.

קונפליקט ערכים: מצב שבו אדם נאלץ לבחור בין שתי אפשריות להתנהגות, כשכל אפשרות מודרכת ע"י ערך אחר. כל אפשרות שבה יבחר תביא לפגיעה באחד הערכים.

 1. נורמה: נורמה של חברה היא למעשה ביטוי של ערכים. ערכים נבדלים מנורמות חברתיות בכך שהם מופשטים ומהווים תפיסה כללית, ואילו נורמות הינן קווי הנחיה ספציפיים לאנשים בסוגים שונים של מצבים. ערכיה של חברה חשובים, כי הם קובעים א תוכנן של הנורמות. בחיי היומיום, הרצו מיתרגם להוראות ביצוע מדוייקות. הנורמות קובעות מפורשות את סדר היחסים החברתיים. הנורמה נוצרת מתוך פעילות גומלין בין בני אדם, והיא תולדה של ערך מסויים.

סנקציה: תגובה לקיומה או לאי-קיומה של נורמה, והיא יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה אופנים.

סנקציה פורמאלית / לא-פורמאלית: סנקציה המעוגנת / לא מעוגנת במסמך, בתקנון או בחוק רשמי.

סנקציה חיובית: קיום הנורמה ע"י היחיד גורר תגובה חיובית – סנקציה חיובית – כלפיו מצד אחרים.

סנקציה שלילית: אי-קיום הנורמה ע"י היחיד גורר תגובה שלילית – סנקציה שלילית – כלפיו מצד אחרים.

ציוויי יסוד: הנורמות המחייבות ביותר את בני התרבות. המפר אותן מסתכן בסנקציות שליליות חמורות ביותר.

אורחות העם: הנורמות המחייבות פחות את בני התרבות. המפר אותן מסתכן בסנקציות קלות, אם בכלל.

 1. ידע: מרכיב בתרבות המבטא אמיתות שהוכחו מדעית.
 2. אמונות: מרכיב בתרבות המבטא תפיסת עולם על המציאות החברתית שלא הוכחה מדעית.
 3. טכנולוגיה: כל מה שמשמש את האנשים לניצול סביבתם הטבעית. היא מבוססת על ידע, ותוצריה הם בדרך כלל כלים, מכשירים, מכונות וטכניקות הכלולים בתרבות החומרית.
 4. סטטוסמיקומו של אדם במבנה החברתי.

מערך סטטוס: מכלול הסטטוסים של אדם אחד.

סטטוס שיוכי: סטטוס שבעליו לא עשה דבר כדי לרכוש אותו, ולכן קשה מאד לשנות אותו.

סטטוס הישגי: סטטוס שהאדם מתאמץ על מנת להשיגו.

סמל סטטוס: סמל בולט השייך לבעל הסטטוס ובזכותו יודעים את מעמדו.

דימויי סטטוס: מאפיינים שונים בעלי משמעות סימלית המעידים על הסטטוס של אדם.

יוקרת סטטוס: אנשים נוטים להעריך סטטוסים על פי היוקרה החברתית הנלווית אליהם.

תפקיד: ההתנהגות בהתאם לזכויות ולחובות של בעל סטטוס מסויים יוצרת תפקיד. התפקיד הוא ההתנהגות המצופה מבעל סטטוס מסויים.

מערך תפקיד: מכלול התפקידים שיש לבעל סטטוס מסויים במסגרת יחסי גומלין עם הסביבה.

יחסי תפקיד: פעילות הגומלין בין שני בעלי סטטוס המלווה בציפיות הדדיות.

שותפי תפקיד: כל השותפים למערכת יחסי הגומלין עם בעל הסטטוס. לכולם יש ציפיות בהתאם לנורמות מוגדרות במסגרת חברתית ספציפית שהם נמצאים בה.

 1. טקס: אירוע סמלי מחזורי הבא לחזק ערכים חברתיים ולבטא את חשיבותם של נושאים מסויימים.

מאפייני הטקס:

 1. ציון אירועים חשובים – קיומו של טקס מעיד על חשיבות האירוע
 2. חזרה ומחזוריות – יש טקסים שאדם עובר כמה פעמים בחייו ויש טקס שאדם עובר רק פעם אחת.
 3. אירוע עם כללים – לטקס יש מבנה ורצף פעולות.
 4. ממונים על הטקס – הטקס מאורגן ע"י בעלי סטטוסים רלוונטיים.
 5. סגנון ריגושי בטקס – הטקס משפיע על רגשותיהם של המשתתפים ויוצר הזדהות שלהם עם תכניו.
 6. ביטויים להיבטים פיזיולוגיים של החיים – הטקס מעניק מענה לצרכים פיזיולוגיים של משתתפיו, כמו מתן כיבוד למוזמנים בחתונה.
 7. פומביות – הטקס נערך בפני קהל.

לטקס יש כמה פונקציות:

 1. העברת התרבות לדור הבא כחלק מתהליך החיברות.
 2. אמצעי לשמירה על הסדר החברתי.
 3. מתן לגיטימציה לסטטוסים ולתפקידים.

טקס מעבר: אירוע חברתי המציין את שינוי הסטטוס של אדם במהלך חייו. לטקס מעבר 3 שלבים – ניתוק, מעבר והצטרפות מחדש. (ראה עוד אודות טקס מעבר)

 1. מוסדות חברתיים ותהליכי מיסוד

מוסד חברתי: דרך מקובלת לארגן את החיים החברתיים בתחום מסויים כדי לענות על צרכיהם של אנשי החברה באותו תחום. המוסד כולל סטטוסים, תפקידים, ערכים, נורמות, קבוצות וארגונים המסדירים צרכים חברתיים בתחום חיים מסויים.

מיסוד: תהליך הכנסתו של דפוס תרבותי חדש לתוך החברה. דפוס זוכרה לאישור ולשימוש, מתמסד ונהפך להרגל.

תוכלו להעשיר את ידיעותיכם בסוציולוגיה באמצעות הקורס (האקדמי) מבוא לסוציולוגיה או במאגר הסיכומים בסוציולוגיה כאן באתר.

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

עוד דברים מעניינים: