סיכומים בסוציולוגיה: השוואה בין תרבויות

סיכומים בסוציולוגיה: השוואה בין תרבויות

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה.

 

אחד התחומים המרכזיים והמעניינים של חקר התרבות בסוציולוגיה הוא השוואה בין תרבויות:

ישנן מספר גישות ודרכים לגשת לנושא של השוואה בין תרבויות:

מודל התפתחות הטכנולוגיה של לנסקי – מודל המחלק את ההיסטוריה האנושית לשלבים שונים על פי ההתפתחות הטכנולוגית המאפיינת כל חברה.

חברה מסורתית, חברה מודרנית וחברה פוסט-מודרנית – הבחנה בין שלושה סוגים שונים של חברות, גם על בסיס ציר היסטורי.

אתנוצנטריות, יחסיות תרבותית ואוניברסליים תרבותיים – מרכיבים שונים שמטים את השיפוט בהשוואה בין תרבויות והשאלה מהם היסודות המשותפים לכל התרבויות בעולם.

תוכלו להעשיר את ידיעותיכם בסוציולוגיה באמצעות הקורס (האקדמי) מבוא לסוציולוגיה או במאגר הסיכומים בסוציולוגיה כאן באתר.

 

 

עוד דברים מעניינים: