מבוא לסוציולוגיה: תרבות – גישות סוציולוגיות

מבוא לסוציולוגיה: תרבות – גישות סוציולוגיות

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

בקר משתמש במושג של "תת תרבות סוטה" הוא אומר שיש לנו קבוצות שמפתחות מערכת ערכים ונורמות ששונה מזו של הסביבה הסובבת אותנו. עבורם פנימה אלו הקודים המצופים, אך הם שונים מהקודים התרבותיים של החברה הסובבת אותם.

תת תרבות – סעיף של התרבות העיקרית.

בד"כ אם אני מודע שיש לי עמדה מאוד חזקה בתחום מסויים שאני חוקר, אני אצהיר על דעתי במאמר.

יש לנו מספר דרכים להסתכל על יחסים בין תרבויות:

הגישה הפלורליסטית – אנחנו צריכים להכיר בקיומן של תרבויות שונות ולתת להן יחס באופן שווה. הכרה שיש מגוון מאוד גדול של תרבויות אך הן צריכות לקבל יחס שווה.

לצד הגישה הזו (שהיא לפחות ברמת השיח היא הגישה הרווחת) – גישת הטמעה שאומרת שמיעוטים צריכים לאמץ את התרבות השלטת. הנרי פורד היה בעל "משטרה סוציולוגית" – פורד האמין שהדרך היחידה שארה"ב תשמור על גדולתה היא על ידי יצירת תרבות אחידה, כדי לייצר תרבות אחידה צריך שכל האמריקאים ידברו אנגלית. הוא שילם לעובדים כסף כדי שילמדו אנגלית (הוא הקים אולפנים). משטרת הסוציולוגים בדקה שהאנשים לא שותים אלכוהול ומהמרים. פורד ראה לנכון ללחוץ על הזרים להיטמע בתרבות האמריקאית.

בידול (סגרגציה) – סוג של "אי קשר" – קבוצת הרוב או קבוצת המיעוט תובעות הפרדה פיזית וחברתית כמעט מוחלטת (מינימום מגע בין הקבוצות) למשל כדי שלא יהיו נישואי תערובת ("שלא ייעלם אופייה היהודי של מדינת ישראל"/שכונות סגורות של יהודים בחו"ל), או כשקבוצות הרוב דוחקת את התרבות האחרת לשוליים לאזורים סגורים כדי למנוע "זיהום תרבותי" של התרבות השלטת, שהתרבות השלטת לא תיאלץ להכיל את התרבות האחרת. הצורה האחרונה של התייחסות של רוב למיעוט (לפעמים גם במיעוט שולט) היא "רצח עם" – הכחדה פיזית/הכחדה של התרבות. את רעיון הבידול אנחנו רואים בעליות ומורדות – לפעמים אנחנו רואים אותו מקבוצות המיעוט (קבוצות מיעוט שמרצונן רוצות לבדל את עצמן מהחברה ומגדירות לעצמן מרחב מוגן).

ראה גם:  תרבות בגישה הפונקציונליסטית והקונפליקטואלית

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: