סיכומי מאמרים בחינוך

להלן תמצאו אסופה של סיכומי מאמרים אקדמיים בתחום החינוך. סיכומי המאמרים מבוססים על תכנים הנלמדים במחלוקות השונות ללימודי חינוך בכל רחבי הארץ. במרבית הסיכומים תמצאו קישורים למקורות שונים מעולם החינוך או תחומי ידע אחרים משלימים. הסיכומים נמצאים כאן לרווחת כל הלומדים והמתעניינים בתחומי החינוך. לסיכומי מאמרים מתחומים אחרים ראו המאגר בתפריט העילי.

חינוך וחברה

מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו \ ק.ג. הרן

תיאוריות פונקציונליות וקונפליקט של ריבוד חינוכי \ רנדל קולינס

שעתוק תרבותי ושעתוק חברתי \ פייר בורדייה

בתי ספר, משפחות, קהילות \ קולמן והופר

זכות הבחירה ואי השוויון בחינוך \ חנה איילון

שלמה סבירסקי / הרפורמה: להוציא את התבן מן הבר

 הפרדה, הסללה והישגים חינוכיים של מיעוטים בישראל: ערבים ויהודים מזרחים \ יוסי שביט

אלטרנטיביות חינוכיות, אי שוויון ומוביליות בישראל \ שביט, איילון וקרולנדר

 ריבוד האוניברסיטאות בישראל והשלכותיו על מדיניות החינוך הגבוה \ אברהם יוגב

החינוך בישראל: מחוז המסלולים הנפרדים \ שלמה סבירסקי

חינוך לכבוד האדם ולחיים של כבוד \ נמרוד אלוני

חינוך לאינטליגנציה רגשית במקורות חז"ל במחשבה ובהלכה \ אברהם ישראל

הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי \ יחזקאל דר

האדם והטבע וטבעו של האדם: על השקפת הקיימות במשנתו של א"ד גורדון ויישומה בחינוך הרוחני \ ראובן גרבר

חדשנותו של יאנוש קורצ'אק: חינוכאי שהקדים במעשה את ההלכות החינוכיות בנות זמננו \ יובל דרור 

פילו-סופיה \ יוסף אבינון

פילוסופיה, פילוסופיה של החינוך ותאוריה חינוכית – מהלכה למעשה \ מיכאל אוחנה

לחשוב את חייך – הסיפור האישי פוגש את הסיפור הפילוסופי \ אדיר כהן

חינוך אקזיסטנציאליסטי \ ישעיהו תדמור

פדגוגיה ביקורתית לשינוי חברתי \ יוסי יונה

שינוי חברתי ופדגוגיה ביקורתית: ההקשר הישראלי \ חגית גור

משבר החינוך המודרני בעידן הפוסט מודרני \ רוני אבירם

לקראת חינוך רב-תרבותי בישראל \ יצחק קשת

הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך \ צבי לם 

הדיאלוג הנודינגיאני: יחסים ושיחה כמהות וכדרך בחינוך לדאגה ולאכפתיות \ ברכה אלפרט

חינוך, תקשורת ואינטרנט

הסדרה תקשורתית של קבוצות מיעוט בישראל

ילדות בסביבה החברתית המשתנה של סוף האלף השני / בר יוסף

אבות ממאדים ואימהות מנוגה: משמעות ייצוג המשפחה בתקשורת בעיני הורים \ שלי גפן קושילביץ

"חבל טבור שאי אפשר לחתוך": תקשורת ישראלית כמתחזקת זהות של ישראלים מהגרים בארצות הברית" / ורד מלכה ועמית קמה

אלימות בתוכניות הטלוויזיה המשודרות לגיל הרך בישראל: מחקר ניתוח תוכן כמותי \ חוה תדהר

מה למדת היום באינטרנט, ילד מתוק שלי? על שימושי האינטרנט בגן הילדים \ נירגל ודרורי

ילדים ישראלים גולשים באינטרנט: מפאניקה מוסרית להורות אחראית/ דפנה למיש, רבקה ריב"ק ורותם אלוני

הילדה החדשה- ייצוגי ילדות בספרות הישראלית לגיל הרך \ שי רודין

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: