מאיפה העברית? האפשרות שרבשקה היה יהודי מומר

כאשר מטיל סנחריב מצור על ירושלים, ורבשקה נושא את נאום התעמולה שלו, מבקשים ממנו נציגי המלך: "דבר־נא אל־עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל־תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר על־החמה" (מלכים ב', י"ח, כ"ו). אבל מאיפה בכלל יודע הבכיר האשורי עברית (יהודית)?. התשובה המוצעת בגמרא (בבלי, סנהדרין ס, א') היא כי רבשקה למעשה היה "ישראל מומר", כלומר יהודי שהמיר את דתו. זהו כמובן הסבר מניח את הדעת לעברית המשובחת בפיו של רבשקה. אך זה לא נגמר כאן. במלכים ב' י"ט ה' כתוב: "ויהי בלילה ההוא ויצא  מלאך יהוה ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים". "הלילה ההוא", על פי מדרש חז"ל היה ליל הסדר (ילקוט שמעוני תתרנ"ח). בהיותו יהודי לשעבר, התגנב רבשקה אל ירושלים, הציץ מעל החומה ושמע את היהודים מתפללים תפילת הלל. מיד חזר אל הגנרל סנחריב והציע לו לסגת לאחור "כי נסים יעשה להם בזו הלילה". סנחריב לא הקשיב למרגל שלו והתוצאה היה ליל הקטל האלוהי של צבאו.

עוד דברים מעניינים: