מרקסיזם – הוראות שימוש

פועלי כל העולם – אז איפה אתם היום?"

(אמן גרפיטי אנונימי בירושלים)

מרקסיזם הוא מושג גג לקבוצה של תיאוריות וזרמים שנגזרים מעבודותו של הפילוסוף קרל מרקס וראייתו את המציאות כדינמיקה של מאבקים כלכליים-חומריים ביסודם בין מעמדות בחברה. הנחת היסוד של המרקסיזם היא כי המעמדות הנמוכים משועבדים ומנוצלים על ידי המעמדות השליטים בחברה, וכי מטרתם של מעמדות אלו (ועל פי מרקס גם תכליתה של ההיסטוריה) הוא לשנות את המצב הזה.

תפיסת ההיסטוריה של המרקסיזם רואה בשינוי הטכנולוגי באמצעי הייצור ככוח המניע את השינויים שלובש הסדר החברתי ואת חלוקת העבודה (יחסי הייצור) בחברה. השלב האחרון בהיסטוריה כפי שראה אותה קרל מרקס היא הפיכה של הפרולטריון וכינונה של חברה שוויונית ללא ניצול ודיכוי.

אולם, התיאוריה של מרקס לא עמדה כידוע במבחן ההיסטוריה והקפיטליזם באירופה רק הלך והתחזק ללא כל מהפכה באופק. הצורך להתמודד עם הכישלון הזה של המרקסיזם הוביל לצורך בחשיבה מחודשת אודות כמה מתפיסות המפתח של מרקס, במקביל לניסיון להסביר את אי-התרחשותה של המהפכה הפרולטרית וכך נולד למעשה הניאו-מרקסיזם (ראה מאמר) בעשורים המוקדמים של המאה ה-20.

כמובן, הקומוניזם (מושג ששימש את מרקס) עשה יחסי ציבור גרועים למדי בעבור המרקסיזם. עם זאת, מרקסיזם, או יותר נכון ניאו-מרקסיזם, הוא תפיסה שיש לה חזקה נרחבת כיום והיא ממשיכה להיות מושא לדיון תיאורטי כמו גם פרקטיקה של חתרנות ומרד בניסיון לחולל תמורות חברתיות. באסופת המאמרים "מרקסיזם- הוראות שימוש" תמצאו אוסף של דיונים אודות מונחים ויסודות שונים של המרקסיזם, הן זה המקורי של קרל מרקס והן ניאו-מרקסיזם מאוחר יותר וגלגוליו בתחומים כמו לימודי תרבות וכלכלה פוליטית.

קרל מרקס – מבוא כללי *  הביקורת על מרקס *  פטישיזם ואידיאולוגיות על פי מרקס *  המדינה אצל מרקסיחסים מעמדיים אצל מרקס *  המטריאליזם ההיסטורי * ריאליזם סוציאליסטי * ביקורת האידיאולוגיה בעקבות מרקס * המניפסט הקומוניסטיאמנות ואידיאולוגיה במרקסיזם * מרקסיזם ואסתטיקה * ניאו-מרקסיזם *  אינדוקטרינציה, הגמוניה ויחסי כוחות בחברה * וולטר בנימין: אסתטיקה ופאשיזם *  התיזה המרקסיסטית הרדיקלית * הרברט מרקוזה ואסכולת פרנקפורט * אלתוסר: מנגנוני המדינה האידיאלוגיים

מושגים

אוטונומיה יחסית * יחסי ייצור *  אמצעי הייצור\כוחות הייצוראופן הייצור *

עוד דברים מעניינים: