הכרזת ומגילת העצמאות – סיכום באזרחות

מגילת העצמאות – מסד למשטר במדינת ישראל

v תוכן המגילה

את המגילה ניתן לחלק ל –3 חלקים עיקריים

חלק היסטורי (מנוסח בלשון עבר )

סקירה היסטורית של עם ישראל  המדגישה את:

–          הקשר של עם ישראל לארץ ישראל

–          הזכות ההיסטורית המשפטית המוסרית  והבינלאומית להקמת מדינה לעם היהודי

זכות היסטורית :  זכות העם היהודים לתקומה לאומית בארצו .. " בארץ ישראל קם העם היהודי"

זכות משפטית בינלאומית :     הצהרת בלפור, טופס המנדט ,  הכרזת האו"ם – כט' בנובמבר 1947

זכות בסיסית דמוקרטית :  " זוהי זכותו הטבעית …"

זכות מוסרית :  "לא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד "  …" שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי…"

חלק הצהרתי (מנוסח בלשון הווה)

–  הצהרה על :

–          סיום המנדט

–          הקמת המדינה וקביעת שמה – מדינת ישראל

–          מוסדות שלטון זמניים למדינה : מועצת העם הזמנית = מוסד מדיני עליון (כנסת זמנית )

מנהלת העם הזמנית = מוסד ביצועי עליון ( ממשלה זמנית )

–          הבטחה לכינון חוקה

חלק זה בהכרזה מבטיח את רציפות השלטון (במעבר מיישוב מאורגן למדינה ריבונית ) ואת האופי הדמוקרטי של מוסדות השלטון של המדינה ומחויבותה לעקרונות המשטר הדמוקרטי.

חלק מעשי (מנוסח בלשון עתיד )

קובע את  הערכים והעקרונות שינחו את המדינה:

–          יסודות החירות  הצדק והשלום

–           שוויון זכויות חברתי ופוליטי ללא הבדל דת גזע ומין

–          חופש דת מצפון לשון חינוך ותרבות

–          שמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות

–          נאמנות לעקרונות מגילת האו"ם ושיתוף פעולה עם מוסדות האו"ם

–          קיבוץ גלויות

–          פיתוח הארץ לטובת כל תושביה

–          פניה לאו"ם- לתת יד בבניין מדינת העם היהודי ולקבל את מדינת ישראל למשפחת העמים

–          פנייה לערביי ישראל – לשמירה על השלום והשתתפות בבניין המדינה

–          פנייה למדינות ערב  – לשיתוף פעולה ועזרה הדדית   לערביי ישראל וליהודי התפוצות.

–          פנייה ליהודי התפוצות – לעלייה ובניין המדינה

חלק זה קובע את אופייה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, כמדינת האזרחים ( היהודים והערבים )

וכמדינת היהודים (שאינם אזרחי המדינה )

בסיום המגילה :  חתימות של נציגי היישוב וההסתדרות הציונית וכן אנשים שהיו חברים במפלגות היישוב.

היעדים / היסודות של מדינת ישראל על פי הכרזת ומגילת העצמאות :  מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית

ביטויים מהמגילה  למדינה יהודית :

–          בארץ ישראל קם העם היהודי

–          הכרה  זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו …

–          שם המדינה – מדינת ישראל

–          אנו מכריזים הזאת על הקמת מדינה  יהודית בארץ ישראל

–          תהא פתוחה לעלייה וקיבוץ גלויות

תהא מושתתת על עקרונות החרות הצדק  והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל

ביטויים – עקרונות וערכים מהמגילה  למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית

התייחסות לעקרונות דמוקרטיים

( בהקשר לשלטון )התייחסות לערכים ועקרונות דמוקרטים

(בהקשר לפרט )

העיקרון

ציטוט מהמגילה הערך / העיקרון ציטוט מהמגילה

שלטון נבחר

"  ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה …"

שוויון

"תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין"חוקה / הגבלת שלטון "בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האסיפה המכוננת…"

חירות

"תבטיח חופש מצפון דת לשון חינוך ותרבות "הפרדת רשויות .."תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית ומוסד הביצוע שלה, מנהלת העם יהוו את הממשלה הזמנית …"

פלורליזם

..,תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה"

"תשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות.."

v מדינת ישראל על פי המגילה  היא מדינתם של:

  • היהודים החיים במדינה ————————————  אזרחי המדינה היהודים
  • המיעוטים החיים בארץ  ———————————–   אזרחי המדינה הלא יהודים
  • היהודים החיים בתפוצות ואינם אזרחי המדינה ————-העם היהודי

זכויות המובטחות לערביי ישראל על פי מגילת העצמאות

זכויות פרט

חופש מצפון

שוויון זכויות חברתי

אזרחות שווה ומלאה

שיתוף בבניין הארץ

זכויות כקבוצת מיעוט

חופש דת, לשון, תרבות וחינוך

שוויון זכויות מדיני (שוויון פוליטי)

שמירה על המקומות הקדושים

נציגות מתאימה במוסדות השלטון

אופייה  וחשיבותה של הכרזת העצמאות

– מסמך רשמי בעל אופי הצהרתי כללי בדומה להכרזות העצמאות של מדינות דמוקרטיות מערביות

–          מסמך הצהרתי היסטורי. מסמך רשמי ראשון של מדינת ישראל

–          ההכרזה מדגישה  את הלגיטימיות של העם היהודי על ארץ ישראל , והכרה בזכות זו על ידי גורמים בינלאומיים  ( האו"ם )

–          ההכרזה קובעת את שני היסודות למשטר במדינת ישראל :

מדינה יהודית ומדינת העם היהודי

מדינה דמוקרטית שערכי  השוויון והחירות לכל אזרחיה הם הערכים המרכזיים

–          ההכרזה כוללת הוראות מעשיות, המהוות שלב ראשון  בהקמת המדינה: קביעת שם המדינה, הקמת רשויות שלטון , קביעת מועד לבחירות ראשונות והבעת מחויבות לכינון חוקה.

מגילת העצמאות מהווה את חזון העם והאני מאמין של העם, כמדינה יהודית ודמוקרטית

מגילת העצמאות מהווה כרטיס ביקורשל המדינה לעולם, שבו היא מציגה את ריבונותה ומוסדותיה.

הערה:

יעדי המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית מרמזים על שניים ממוקדי המתח בחברה הישראלית

השסע דתי       והשסע לאומי

ראו גם: מעמדה המשפטי של הכרזת העצמאות 

ראה: סיכומים לבגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: