סיכום: הפשיזם האיטלקי

הפשיזם היה אידיאולוגיה בעלת יסוד מודרני- הערצת הטכנולוגיה והקדמה. הפשיזם לא הוכר כטאבו ופוליטיקאים רבים הזדהו כפאשיסטים והתגאו בכך. השינוי הדרמטי מתרחש במהלך מלחמת העולם הראשונה, אז ברור כי הפאשיזם עשוי לאיים על המערב והישגיו. בשנות ב-20 וה-30 זו הייתה אידיאולוגיה שמקובל להחזיק בה והתפיסה שצריך למגר אותו היא תפיסה מאוחרת.

 • הפשיזם: אחת התופעות הבולטות באירופה בין שתי מלחמות העולם: עלייתן של תנועות לאומיות קיצוניות, פשיזם ונאציונל סוציאליסטי. בשני המקרים יש שילוב בין ימין מדיני (לאומנות) לשמאל חברתי (סוציאליזם), אם כי הוא מובנה רק בנאציזם
 • התנועות הפאשיסטיות הבולטות קמו באיטליה ובספרד, וכן בפורטוגל ובהונגריה
 • נסיבות הצלחתן: הקצנה כללית אחרי מלחמת העולם הראשונה וחיפוש פתרונות חלופיים למה שהמלחמה לא פתרה. סיבה מכרעת: המהפכה הרוסית שאיימה על כוחות לאומיים
 • נסיבות נוספות:
 1. התחזקות גישות לאומיות על רקע ההשפלה שחוו מקצת המדינות בתום מלחמת העולם הראשונה
 2. מצב החיילים המשוחררים וגישתם העוינת למדינה שאינה מספקת את המינימום שהצבא סיפק בתקופת השירות הממושכת
 3. תגובת בעלי ההון לאיום על הסדר החברתי מצד תנועות הפועלים
 4. מצב מנגנוני השלטון הפועלים מתוך ערעור מוחלט

מאפייני הפאשיזם:

המלחמה חושפת את נכונות האזרחים לפעול בקווי מחשבה טוטליטריים מתוך הסכמה:

 1. בארצות מתועשות ניתנת עדיפות ללאום על פני המעמד החברתי
 2. במדינה המודרנית טמונה עוצמה רבה, שיכולה להתפרש ככוח.
 3. לאזרחים נכונות גבוהה לוותר על טובתם האישית למען המדינה, כולל קורבן בנפש
 • במקביל לפשיזם האיטלקי (בשלטון מ-1922) פועלים גם הפשיזם הספרדי (בשלטון מ-1939) והנאציזם הגרמני (בשלטון מ-1933). הם אינם חבילה אחת, אלא  משטרים שפעלו באותה עת ואשר יש ביניהם מכנים משותפים
 • הפשיזם הוא הפן האחר של אירופה הליברלית, הדמוקרטית, הסוציאלית. הוא אינו "תאונה היסטורית", מונח המיוחס לרוב לגרמניה הנאצית
 • הפשיזם רואה את העולם כאורגניזם שלם. האדם הוא חלק בלתי נפרד מן החברה-המדינה. הפאשיזם שולל גישות המדגישות את צורכי היחיד, כמו ליברליזם ומרקסיזם
 • על פי הליברליזם והמרקסיזם, תכלית החברה לספק את צורכי היחיד על ידי מלחמה חברתית. הפשיזם דוחה רעיון זה, כדי לשמר את האורגניזם (החברה) בכללותו
 • בפשיזם האדם הוא יצור רגשי ויצרי. לכן יש לפנות אל רגשותיו ולא אל השכל הישר. מסיבה זו רואה הפשיזם ברציונליזם תופעה המעקרת את הספונטניות.

מקורות הפשיזם האיטלקי

עליית הפשיזם באיטליה

מאפייני הפשיזם האיטלקי

"איטליה מליברליזם לפשיזם" / שלמה בן עמי

"המחשבה הפשיסטית לגווניה" / זאב שטרנהל

מבוא לתרבות המערב

ציטוטים מעניינים (וקצת מפחידים) על פשיזם

14 הסימנים של אומברטו אקו לזיהוי מדינה פשיסטית בזמננו

מהו ההבדל בין אוטוריטריות, טוטליטריות ופשיזם?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: