ביולוגיה: התא – סיכום

הגדרה: התא הוא יחידת המבנה והתפקוד בכל היצורים החיים, והוא יכול להיות תא צמח או תא בעל חיים. בביולוגיה זוהי היחידה הקטנה ביותר שיכולה לחיות בעצמה ומרכיבה את כל האורגניזמים החיים ורקמות הגוף. לתא יש שלושה חלקים עיקריים: קרום התא, הגרעין והציטופלזמה. התא בנוי מחומרים אורגניים (חלבונים, פחמימות ושומנים) וחומרים אנאורגניים (מים, מינרלים).

מאפייני החיים של התא:

א. הפרדה מהסביבה החיצונית.

ב. הומיאוסטזיס – היכולת לשמור על סביבה פנימית קבועה, בטווחי מסויימים, למרות שינויים
בסביבה החיצונית.

ג. מטבוליזם.

ד. התרבות.

ה. תגובה לגירויים (חיצוניים ופנימיים)

ו. גדילה והתפתחות.

מאפייני החיים אופייניים לאורגניזם השלם (חד תאי או רב תאי) והן לתאים בודדים.

התאים מתחלקים לתאים פרוקריוטים ואוקריוטים.

פרוקריוטים: תאים חסרי גרעין, החומר התורשתי מצוי בציטופלסמה של התא (חיידקים)
אוקריוטים: תאים בעלי גרעין מוגדר, החומר התורשתי מצוי בתוך הגרעין (בני אדם, יצורים רב- תאיים, שמרים). התאים האוקריוטים מתחלקים לתאים אנימליים (בע"ח) ותאים צמחיים.

נושאים בתא – סיכומים:

מבנה התא

התאמה בין מבנה לתפקוד של התא

גודלם של תאים

השוואה בין תאים אאוקריוטים לתאים פרוקריוטים

החומרים הבונים את התא

קרום התא ומעבר חומרים

מעבר חומרים דרך קרום התא

תהליכים המתרחשים בתא

אנזימים ותפקידם בתא

תא ותורשה

מיוזה ומיטוזה

חזרה אל העמוד הראשי: סיכומים לבגרות בביולוגיה

מה היה לקרל מרקס נגד הזכות לקניין?

"הזכות לקניין היא הזכות ליהנות מנכסיו ולהתנהל עימם באופן שרירותי וללא כל התחשבות באנשים אחרים, באופן נפרד מהחברה, זוהי הזכות לאנוכיות"

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

עוד דברים מעניינים: