תאים אאוקריוטים ותאים פרוקריוטים – סיכום

תאים אאוקריוטים הם אורגניזמים שלתאים שלהם יש גרעין סגור בתוך מעטפת גרעינית.

תאים פרוקריוטים הם אורגניזמים חד-תאיים חסרי גרעין, ואברונים אחרים הקשורים לקרום.

המשותף לכל החיידקים הוא היותם פרוקריוטים. לכל הפרוקריוטים אין אברונים (פרט לריבוזומים). יש לפרוקריוטים חומר תורשתי ואנזימים הדרושים לביצוע פעילויות החיים, אולם הללו לא ממודרים בתוך אברונים כמו באאוקריוטים.

השוואה בין תאים פרוקריוטים לאאוקריוטים

תאים אאוקריוטיםתא פרוקריוטי
תכונותתא צמחיתא בעל-חייםתא חיידק
גודל התא:אורך ממוצע 10  מיקרומטראורך ממוצע 12  מיקרומטראורך ממוצע 1

מיקרומטר

ארגון אזור הגרעין:

קרום המקיף את

החומר התורשתי.

סוג החומר התורשתי.

מס' כרומוזומים.

כן

DNA

יותר מאחד

כן

DNA

יותר מאחד

לא

DNA

אחד

היקף התא:

דופן.

קרום התא.

כן

כן

לא

כן

כן

כן

ארגון הציטופלסמה:

ריבוזומים

רשת אנדופלסמית

מיטוכונדריה

כלורופלסטים

גופיפי גולג'י

שלד פנימי

חללית

ליזוזום

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן- גדולה

לא

כן

כן

כן

לא

כן

כן

כן קטנות מאוד

כן

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

תאים אאוקריוטיםתא פרוקריוטים
התארגנות התאיםיצורים חד תאיים ורב תאיים.יצורים חד תאיים בודדים או בארגון

אחר.

התמחות תאים

לתפקידים מיוחדים

קיימים ביצורים רב תאים.לא קיימת.
 1. קרום התא- תוחם את התא ומבקר את תנועת החומרים אליו וממנו. לקרום מרקם נוזלי למחצה והוא בנוי משתי שכבות ליפידים שבהם משובצים חלבונים. אל צידו החוץ תאי קשורים סוכרים.2. גרעין התא- מכיל את רוב המידע התורשתי של התא(בכרומוזומים המורכבים מ-DNA וחלבונים). בגרעין התא יש גרעינון(אחד או יותר) שבו מיוצרות מולקולות RNA ריבוזומי.3. רשת תוך תאית(רטיקולום אנדופלסמטי)- מערכת צינורות קרומיות הפרושה בציטופלזמה. ברשת החלקה נעשה עיקר עיבוד הליפידים ונאגרים בה יונים. אל הרשת המחוספסת שבה הצינורות פחוסות, צמודים ריבוזומים שהם אתרי הרכבה של החלבונים. בחלל הרשת מעובדים חלבונים ומובלים למקום פעילותם.4. מערכת גולג´י- כל מערכת כוללת 4-6 שקיקים פחוסים. במערכת הגולג´י מתקיים עיבוד של חלבונים וליפידים וכן נבנים רב-סוכרים. כן פעילות מערכות אלה בהעברת חומרים בתא והפרשת חומרים מן התא.

  5. שלד תוך-תאי- רשת של 3 סוגים של סיבי חלבון הנקנה לתא צורה וכושר תנועה.

  6. מיטוכונדריה- אתרי פעולתם של אנזימים המזרזים את תהליכי הנשימה התאית.

  7. ציטופלסמה- חומר צמיג הממלא את רוב נפחו של התא ומקיף את האברונים שבו. הוא עשיר במומסי אורגניים ואי-אורגניים בינינם חלבונים שונים ובכללם אנזימים המשתתפים בפעילויות המטבוליות של התא.

  8. ליזוזומים- שלפוחיות קרומיות המכילות אנזימי פירוק(בתאים אנימליים בלבד!!)

  9. צנטריול- מבנה גלילי המורכב מסיבים. זוג צנטריולים נמצא באיזור שממנו נפרשים סיבים לכל חלקי התא. (בתאים אנימליים בלבד!!!)

  10. כלורופלסטים- אתרי פעולתם של האנזימים המזרזים פוטוסינטזה בתאי צמחים. בתוך מערכת של קרומים בחללם הפנימי נמצאות מולקולות כלורופיל, המקנות לחלקים הירוקים של צמחים את צבעם.

  11. חלולית(ואקולה)- שלפוחית בציטופלזמה שבה נמצאים מים ומומסים שונים, ומתרחשים בה תהליכים אנזימטיים. גודל החלולית שונה מתא לתא(בתאי צמחים בלבד!!)

  12. דופן תא- תבנה בהיקף תא צמח המקנה לתא יציבות ותמיכה חיצונית. בנוי בעיקר מסיבים של תאית(צלולוזה).

חזרה אל: סיכומים בביולוגיה / מיקרוביולוגיה

עוד דברים מעניינים: