מילון מונחים ומושגים בסוציולוגיה

מובא לכם בזאת מילון של מונחים ומושגים מרכזיים בסוציולוגיה ותיאוריה סוציולוגית. לימוד פורה ומהנה!

א

אופן ייצור

אוטונומיה יחסית

אינטראקציה סימבולית

אנלוגיה אורגנית

אמצעי ייצור

ארגונים כוללניים

אתיקה פרוטסטנטית

אתנוצנטריות

ב

בירוקרטיה

ג

גישה אבולוציוניסטית

גישה הבנייתית

גלובליזציה

ד

דימויי סטטוס

דמיון סוציולוגי

ה

הביטוס

הבניה חברתית של המציאות

הצגת עצמי

ח

חוק פרקינסון

ט

טקס

י

יחסי ייצור

כ

כור היתוך

מ

מודל לאסוול

מודל שאנון-ויבר

נ

נורמות חברתיות

ס

סוכני חיברות

סוציאליזציה

סוציולוגיה פוליטית

סולידריות אורגנית ומכנית

סטטוס (מערך סטטוס, קונפליקט וסטטוס שיוכי והישגי)

סטייה

סטריאוטיפ

סמל סטטוס

סמכות מסורתית (וובר)

סמכות כריזמטית (וובר)

סמכות רציונאלית (וובר)

 

ע

עובדה חברתית

העיקרון הפיטרי

פ

פוזיטיביזם

פונקציונליזם

פוסט-קולוניאליזם

פלורליזם תרבותי

[ה]פרדיגמה הסטרוקטורלית- פונקציונלית

פרדיגמת האינטראקציה הסימבולית

פרדיגמת הקונפליקט החברתי

 

ק

קבוצה

קונצנזוס

קונפליקטואליזם

ר

רב תרבותיות

ריבוד חברתי בגישת הקונפליקט (או ריבוד חברתי על פי המרקסיזם)

ריבוד חברתי על פי הפונקציונליזם

ריבוד חברתי על פי מקס וובר

ת

תיאור גדוש

תיאורית התיוג

תיאורית הפיקוח של הרשי

תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית

[ה]תיאורמה של תומאס פירי

תפקיד (שותפי תפקיד, קונפליקט תפקידי, חיבוק תפקיד, מרחק תפקידי)

תת תרבות ותרבות נגד

ראו גם:

מבוא לסוציולוגיה – מושגים מרכזיים

מאגר סיכומי מאמרים בסוציולוגיה

מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

מושגים מרכזיים בתורותו של אמיל דורקהיים

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

אחר שגרם סבל רב במשך מאות שנים משנה האימפריאליזם את האופן בו הוא פועל אך לא בהכרח נעלם מהעולם שאותו הוא ממשיך לעצב

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

עוד דברים מעניינים: