מילון מונחים ומושגים בסוציולוגיה

מובא לכם בזאת מילון של מונחים ומושגים מרכזיים בסוציולוגיה ותיאוריה סוציולוגית. לימוד פורה ומהנה!

א

אופן ייצור

אוטונומיה יחסית

אינטראקציה סימבולית

אנלוגיה אורגנית

אמצעי ייצור

ארגונים כוללניים

אתיקה פרוטסטנטית

אתנוצנטריות

ב

בירוקרטיה

ג

גישה אבולוציוניסטית

גישה הבנייתית

גלובליזציה

ד

דימויי סטטוס

דמיון סוציולוגי

ה

הביטוס

הבניה חברתית של המציאות

הצגת עצמי

ח

חוק פרקינסון

ט

טקס

י

יחסי ייצור

כ

כור היתוך

מ

מודל לאסוול

מודל שאנון-ויבר

נ

נורמות חברתיות

ס

סוכני חיברות

סוציאליזציה

סוציולוגיה פוליטית

סולידריות אורגנית ומכנית

סטטוס (מערך סטטוס, קונפליקט וסטטוס שיוכי והישגי)

סטייה

סטריאוטיפ

סמל סטטוס

סמכות מסורתית (וובר)

סמכות כריזמטית (וובר)

סמכות רציונאלית (וובר)

 

ע

עובדה חברתית

העיקרון הפיטרי

פ

פוזיטיביזם

פונקציונליזם

פוסט-קולוניאליזם

פלורליזם תרבותי

[ה]פרדיגמה הסטרוקטורלית- פונקציונלית

פרדיגמת האינטראקציה הסימבולית

פרדיגמת הקונפליקט החברתי

 

ק

קבוצה

קונצנזוס

קונפליקטואליזם

ר

רב תרבותיות

ריבוד חברתי בגישת הקונפליקט (או ריבוד חברתי על פי המרקסיזם)

ריבוד חברתי על פי הפונקציונליזם

ריבוד חברתי על פי מקס וובר

ת

תיאור גדוש

תיאורית התיוג

תיאורית הפיקוח של הרשי

תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית

[ה]תיאורמה של תומאס פירי

תפקיד (שותפי תפקיד, קונפליקט תפקידי, חיבוק תפקיד, מרחק תפקידי)

תת תרבות ותרבות נגד

ראו גם:

מבוא לסוציולוגיה – מושגים מרכזיים

מאגר סיכומי מאמרים בסוציולוגיה

מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

מושגים מרכזיים בתורותו של אמיל דורקהיים

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה

עוד דברים מעניינים: