הגטאות במלחמת העולם השנייה והיודנראט

הגטאות :ב21 ל9 1939 לאחר פלישת גרמניה לפולין ותחילתה של מלחמת העולם השנייה שולח ראש משטרת הביטחון היידריך את האיגרת שנכנסת להיסטוריה פקודת הבזק של היידריך שיוצרת הבחנה בין הזמני לסופי לאיגרת הזאת יש 3 סעיפים מרכזיים :

1.כל קהילה יהודית שמונה פחות מ500 איש תועבר לעיר הגדולה הקרובה ביותר כשמיקומה הסופי יהיה בצומת דרכים או ליד מסילות ברזל .

2.כול קהילה יהודית תרכיב לעצמה יודנראט-מועצת יהודים שימנה בין 12 ל24 איש וזאת בהתאם לגודלה של הקהילה כאשר היודנראט יהיה מורכב מאנשים סמכותיים רבנים זקני ציבור וכו'.

3.הנק' 3 מכיון שגרמניה נתונה במצב מלחמתי כדי לספק את הצרכים הכלכליים שלה יש לחתור לאריזצייה של הרכוש היהודי(להפוך אותו לרכוש גמרני ) ולהימנע מהרס כלכלי ,למרות שהמילה גטו אינה מופיעה באיגרת בכול זאת האיגרת היא בעצם בסיס חוקי משפטי להקמת הגטאות ,גטאות הוקמו בפולין ואחכ במזרח אירופה מ4 סיבות עיקריות הסיבה הראשונה היא פתרון זמני בדרך לפתרון הסופי –כול עוד הגרמנים לא הגדירו מהו אותו פתרון סופי הגטו משמש כטכניקת ריכוז אמצעי ,ריכוז היהודים עד להחלטה לתכנון ולביצוע של אותו פתרון סופי ,הסיבה השנייה הוא אמצעי המתה-הגטו ,גטו קטן בדרכ זה ציפוף מהותי גטו קטן רעב מנותק מהעולם החיצון כמעט ללא מקורות פרנסה אם תנאי סניטציה ירודים הוא אמצעי המתה יעיל ביותר-לדוגמא : גטו ורשה שמנה מעל 400 אלף יהודים מעל 100 אלף יהודים מתו בגטו כמעט שנתיים רק מקיומו עוד לפני שיצאה הרכבת הראשונה לטרבלינקה סיבת שלישית היא ניצול כלכלי גטאות פולין ואחכ מזרח אירופה שימשו ככלי לניצול כלכלי משני מישורים עיקריים המישור הראשון הוא שוד וגזל –הכוונה לקיחת רכוש פרוות ציוד סקי תכשיטים מטבעות מזומן חשבונות בנקים מישור שני –הוא שיעבוד כלכלי-בדרכ תעשיינים גרמנים רבי תושייה מתמקמים בתוך הגטו או מחוצה לו ומנצלים את כוח האדם הזמין לצורך התעשרות מהירה הם יהודים שהצבא הגרמני נלחם בכול החזיתות וגם בחזית הצבאית ולכן זאת הסיבה מדוע שלכך הניצול הכלכלי .

טבנס ושולץ שני גרמניים רבי תושייה שהעסיקו את היהודים .

4.יצירת אשליה גטו מבודד מהעולם החיצון שהאמתלה הסיבה להקמתו קשורה לבידודם של היהודים מהחברה הפולנית ולמנוע הפצת מחלות שהגטו נשלט על ידי היודנראט –מועצת היהודים שסה"כ הייתה לה התנסות שנשלט על ידי המשטרה היהודית גטו שכזה יוצר את האשליה אצל היהודים שהעתיד של הגטו הוא מובטח וכול המטרה בהקמת הגטו קשור לבידוד זמני של היהודים .

5.הפרד ומשול -כדי לפורר ולבודד את החברה היהודים מבפנים עצם העובדה שהגרמנים נתנו כוח ליהודים מסוימים על יהודים אחרים יש בפעולה הזאת משום הפרדתה של החברה היהודית ריסוקה לגורמים כדי שלגרמנים יהיה יותר קל לשלוט בהם .

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

עוד דברים מעניינים: