קשיי הקיום של היהודים בגטאות – סיכום

החיים של היהודים בגטאות במהלך מלחמת העולם השנייה היו מלאים בקשיי קיום רבים ומורכבים. ניתן להצביע על חמישה קשיים עיקריים בחיי היהודים בגטאות ואתגרים שחייבו את היהודים להתמודד עם החיים בגטו. קשיי הקיום של היהודים בגטאות היו פועל יוצא של מדיניות הנאצים כלפי יהודים במלחמת העולם השנייה.

1.הראשון מבין קשיי היהודים בגטאות הוא צפיפות. בדרך כלל גטאות הוקמו בפולין ברובעי העוני היהודים –תמיד זאת שכונה יהודית מסוימת ענייה ,כאשר מימד הצפיפות בתוך הגטו הוא המימד הבולט מדובר במס' רחובות מצומצם לדוגמא -400 אלף יהודי גטו ורשה שהיו בסביבות ארבעים אחוז מאוכלוסיית העיר והתוצאה היא שאותם 40 אחוז מאוכלוסיית העיר מצטופפת בפחות מ2 וחצי אחוז משטח העיר והמגורים הם בדרך כלל בדירות קטנות שלכול דירה מצוותות מופנות כמה משפחות בין 6 ל12 משפחות אין פרטיות אין משפחתיות וזאת בהתאם לגודל הדירה ולכמות החלונות שפונה לחזית במטרה שתהיה אפשרות לדחוס כמות גדולה של אנשים בשל הסירקולציה כביכול בגלל החלונות .

2.רעב –הרי שרשמית הקצאת הקלוריות נעה בין 180 ל200 קלוריות ליום לאדם שהממוצע של קלוריות שדורש אדם בתנאים של עבודה קשה ובתנאים של קור אירופאי נעה סביב ה3000 ולכן המוות מרעב עושה שמות באולכסייה היהודית –מפיל המון חללים לעתים גוועות משפחות שלמות עד שהריח מסגיר את גורל המשפחה ,גנבות מזון והסתרת גוויות שכן בני המשפחה ניזונו מתעודת האוכל של הגווע .

3.מחלות – גטו קטן צפוף עם תנאי סניטציה ירודים מהווה כר נרחב  להתפרצות ולהפצת מחלות שתי מחלות עיקריות בחיי היהודים בגטאות טיפוס הבטן וטיפוס הבהרות שתפוצת המחלה בדרכ קשורה לתנאי הייגנייה ירודים אין שירותים מסודרים אין רחיצת ידיים ותופעת כינים בגטאות וגם כאן התמותה מהמחלות הייתה רבה של הידיים של הקברנים היו מלאות עבודה .

4.דיכוי תרבותי דתי-מכיון שהגרמנים ראו בדת ותרבות כמכשיר לחיזוק פסיכולוגי לכן הגרמנים אסרו על פעילות דתית ותרבותית איסורים שכללו איסור תפילה איסור לימוד תורה הפיכת ימי שבת חג ומועד לימי עבודה רגילים סילוק ילדים מבתי ספר ומגמנסיות וזאת במטרה לשבור את היהודים פסיכולוגית צעדים שהיו מלווים גם בצעדים של השפלה כמו הסרת הכובע בפני צלמים גרמנים סמכויות גרמניות איסור על הליכה על מדרכה יחד עם גמרנים והשפלה נוספת היא רחצה משותפת של יהודים גברים ונשים .

5.עבודות כפייה- אחת הקשיים הדומיננטיים של היהודים בגטאות היה קשור לעבודות הכפייה וזאת בהתחשב במזון ובקור הפולני יהודים גויסו בכוח למשימות כמו חפירת ביצורים סלילת כבישים מסילות ברזל הכשרת שדות תעופה וכמובן מפעלי נשק תחמושת וכו' כשהיהודים עושים זאת על פי מכסות שמורדות ליודנרטים בדרכ העשירים היו נפטרים מהמשימות הללו (אנשים מתכננים כלכלת בונקר .) יחד עם הקור האירופאי ולמנות המזון העלובות ומקבלים את אחד הקשיים הבולטים.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

הזכות לחיים היא הזכות הבסיסית ביותר שלנו, אך האם גם לחיות מגיעה להיות הבעלים של החיים שלהן? טיעונים פילוסופים לזכויות בעלי חיים

עוד דברים מעניינים: