בראשית הכל היה מים: תאלס והולדת הפילוסופיה

יום הולדתה של הפילוסופיה המערבית היה ה-28 במאי שנת 585 לפנה"ס. ביום הזה עמד תאלס ונשא עיניו אל השמיים שהפכו באמצע היום לחשוכים. תאלס נדהם, אך התדהמה שלו לא הייתה מכך שהשמש נעלמה לפתע באמצע היום – אלא מכך שהוא ידע שזה עומד לקרות…

Astronomers-Studying-an-Eclipse-1571תאלס איש מילטוס, מי שנחשב עד היום לאבי הפילוסופיה (ושנוא נפשם של תלמידי תיכון הלומדים את המשפט המתמטי הקרוי על שמו), היה סוחר שמנים ואדם חובב מסעות שבזמנו הפנוי עסק גם במתמטיקה ואסטרונומיה. תאלס לא הופתע מהעלמותה של השמש בשנת 585 לפנה"ס מכיוון שהוא הצליח לחשב את מסלולם של הירח והשמש ולהסיק כי בתאריך זה הם יעמדו בדיוק זה מול זה. אך ההשתמעות של הגילוי, העובדה שניתן לחזות את מהלכם של גרמי השמיים מראש, היכה בו כרעם, או יותר נכון כליקוי חמה, ביום בהיר. לפי המיתולוגיה היוונית השמש היא לא אחר מאשר האל הליוס שרוכב בכל יום בשמיים במרכבה מפוארת רתומה לארבעה סוסים, ואילו הירח הוא לא אחרת מאחותו של הליוס סלנה שמתחילה את מסעה שלה בשמיים כאשר הליוס מסיים את שלו. אבל כאשר תאלס היה מסוגל לחזות במדיוק מראש מתי יפגשו השניים למפגש אחים, הוא היה חייב להתחיל לשאול את עצמו כמה שאלות…

הכל אחד

הגילוי של תאלס לא הניע אותו לכפירה באלים, אבל הוא כן נדחק לחשוב על כך שייתכן ויש איזשהו עקרון, איזשהו כוח בעולם שהוא אפילו יותר חזק מהאלים ושמושל גם בפעולות שלהם. תאלס הבין כי מעבר לעולם התופעות עומדים עקרונות שמניעים את העולם, ולא רצונות חיצוניים של כוחות על-אנושיים, כפי שחשבו בני תקופתו. כך החל החיפוש של תאלס, ושל כל ממשיכי דרכו ביוון ובמערב אחר סיבת הסיבות, הסבר כולל למציאות העיקרון האחד שעומד בשורש כל הדברים. כך החלה הפילוסופיה. הגדולה של תאלס הייתה בניסיון להציע הסבר כולל ומושכל שמבוסס על מבט שחוקר את המציאות שבה הוא חי, ולא הסברים למציאות המבוססים על סיפורים מיתולוגיים. תאלס היה גם הראשון בעולם היווני (הידוע) שהעביר את תורתו שלא באמצעות סיפור אלא באמצעות הרצאה.

הכל מים

תאלס, אם כן, התחיל בחיפוש אחד הדבר האחד העומד ביסוד הכל ותשובתו הייתה: מים. תאלס ראה את המים יוצאים מהאדמה, מחיים צמחים, בעלי חיים ובני אדם, עולים לשמיים בצורת אדים ויורדים חזרה בצורת גשם. לכן המסקנה שלו כי הכל הוא בעצם מים בצורות שונות אינה כל כך מופרכת. אולם מה שבאמת חשוב בהגות של תאלס, כמו אצל פילוסופים רבים אחרים, הוא לא התשובה שנתן אלא השאלה ששאל והאופן שבו הוא ניסה לענות עליה. תלמידו של תאלס אנקסימנס נתן תשובה אחרת שגם היא תשמע מצחיקה לאוזנינו: האוויר. אבל תלמידו של אנקסימנס אנקסימנדרוס כבר טען כי ביסוד הכל עומד משהו שאותו הוא כינה "אפיירון", כלומר "הבלתי מוגבל", חסר הראשית וההתחלה, סיבת כל הסיבות, וכאן אנחנו כבר מתחילים לפגוש דרגה גבוהה יותר של מחשבה פילוסופית שנולדת מאותה תהיה ראשונה שהתעוררה בליבו של האדם היום לפני 2600 שנה.

הפילוסופים הגדולים

מבוא לפילוסופיה של אפלטון

סדרת הפילוסופים הגדולים: אריסטו

הפציינטים המפורסמים של פרויד

ניתוחי המקרה שליוו את מחקרו וכתיבתו של פרויד הפכו כמה ממטופליו לאנשים מפורסמים בעולם הפסיכולוגיה. כמה מהפציינטים המפורסמים של פרויד

עוד דברים מעניינים: