תיאוריות אישיות: המודל הסטרוקטורלי של פרויד

סיכום "אישיות: תיאוריה ומחקר": יחידה 2 – תיאוריות דינמיות: תיאורית האישיות הפסיכואנליטית של פרויד: המודל הסטרוקטורלי של פרויד

סיכום זה הינו חלק מאוסף סיכומי הקורס "אישיות: תיאוריה ומחקר", יחידה 2: תיאורית האישיות הפסיכואנליטית של פרויד

המודל הסטרוקטורלי של פרויד הוא תיאור של הנפש כמורכבת משלושה חלקים: איד, אגו וסופר אגו. המודל הזה הוא בבחינת השלמה ותיקון של המודל הטופוגרפי של פרויד.

במודל הטופוגרפי ישנה סתירה פנימית, אם התכנים בסמוך למודע יכולים לעלות למודע בקלות, אזי, גם תהליך הצפנת התכנים של הלא מודע (פעילות הצנזור) היו אמורים להכנס למודע. לכן ניסח פרויד את המודל הסטרוקטורלי שלו:

  • הסתמי – איד (id) – החלק הפרימיטיבי ביותר באישיות, הפועל ע"פ עקרון העונג, (שואף למניעת כל אי נוחות/כאב ולהשגת הנאה מידית), בעזרת תהליכים ראשוניים (תהליכים ראשוניים-תהליכי חשיבה פרימיטיביים חסרי לוגיות, כמו חלום) ופעילות רפלקסיבית. הסתמי שואב את האנרגיה שלו מהתהליכים הגופניים ומשמש מאגר אנרגיה נפשי יחידי. הסתמי מייצג את העולם הפנימי, ואין לו ידע על המציאות החיצונית האובייקטיבית.
  • האני – אגו (ego), – מתפתח מהסתמי ומטרתו היא שימור החיים, בתיווך בין הצרכים הפנימיים לדרישות המציאות, זאת בעזרת תהליכים משניים (תהליכי חשיבה מציאותיים ולוגיים ברמה ההכרתית). פועל ע"פ עקרון המציאות (דחיית סיפוקים ודרישות של הסתמי עד בהתאם למקובל בחברה, משהה זמנית את עקרון העונג של הסתמי). האני נלחם בשלוש חזיתות: הגנה על האורגניזם מפני דרישות מוגזמות של הסתמי ולשם כך האני נעזר במנגנוני הגנה להדחקת הדחפים האסורים מהמודע. 2. סיפוק דרישות האני במסגרת המציאות החיצונית. לשם כך האני נעזר בתפיסה, בחשיבה ובמע' הפעולה. 3. תיווך בין הסתמי לאני העליון.
  • האני העליון – סופר אגו (super-ego) – מנגנון המייצג את הערכים המוסריים, המצפון והאידאלים החברתיים. מבנה אישיות תובעני, שואף לשלמות ונוקשה, אינו שכלתני וברובו אינו מודע. מתפתח בתום הקונפליקט האדיפלי כאשר הוא מזדהה עם ההורה בן מינו ומפנים את דרישות החברה. כך מתפתח המצפון המגדיר, כמו ההורה בעבר, את ההתנהגות המוסרית והאידאלית שיש לחתור אליה. תפקידיו העיקריים הם: לבלום את דחפי הסתמי שאינם מקובלים בחברה, ולהשפיע על האני לשנות את מטרותיו המציאותיות למטרות אידאליות מוסריות.
סתמיאניאני עליון
מודע—–חשיבה הכרתית, רעיונות על מטרות בעתיד, דרכי החלטה וכו'תחושות מחויבות לעשות מעשים טובים ורגשי כבוד לסמכות.
לא מודעדחפים ורצונות – כולו מצוי בלא מודע.מנגנוני הגנה. הסוואת/הדחקת דחפי הסתמי.רגשי כעס ותוקפנות כלפי העצמי בגין כל הרהור על עברה מוסרית. רגשי אשמה ושנאה עצמית.

 

 

סיכומים נוספים תוכלו למצוא באוסף הסיכומים בפסיכולוגיה באתר וכן מאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: